Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne.

                                                                                                                                                  Międzychód , dnia  31 sierpnia 2017  r.

 

                                                                        W y k a z      n i e r u c h o m o ś c i

 

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.  (tekst jednolity: Dz.U z 2016 poz. 2147 ze zm.)             Burmistrz  Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy  wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia na rzecz najemców  .

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Nr działki

Pow. dz. w m 2

pow. lokalu   w m 2

 

 

Nr KW

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

cena w zł

gruntu

 

 

cena w zł

lokalu z piwnicą

Cena   budynku

gospodar.

 

Forma

zbycia

1.

Międzychód, ul.

Św. Jana Pawła II 28/12

 

     557/1

1040 m2/

grunt, udział w części wspólnej 0.0546

lokal mieszkalny 56,15m2

+ pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 2,23 m2

PO2A00020538/2

Funkcja mieszkaniowa

3.706,00 zł

Grunt zostanie oddany w użytkowanie wieczyste.

123.530,00 zł

----------

Na własność dla najemcy lokalu.

 

 

 WYKAZ   PODLEGA   WYWIESZENIU  NA  TABLICY   OGŁOSZEŃ   I  PIĘTRO  URZĘDU MIASTA I GMINY  W   MIĘDZYCHODZIE  PRZY ULICY MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2    PRZEZ  OKRES   21  DNI   OD   DNIA   31sierpnia   2017  r.  do dnia 21września   2017 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt 2 upływa dnia  12 października   2017  r. Dodatkowych informacji udziela Referat  Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój nr 308 w godzinach od 8 00  do  15 30

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 31-08-2017 08:54:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 31-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 31-08-2017 09:15:58