Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-01-03 12:36:08
dokument Zarządzenie nr OG.0050.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia nabory kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 2018-01-19 08:24:17
dokument Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Międzychód 2018-01-03 12:33:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.4.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-08 12:52:36
dokument Zarządzenie nr OG.0050.5.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-01-17 13:25:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-01-18 13:31:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018 2018-01-15 15:59:57
dokument Zarządzenie nr OG.0050.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018. 2018-01-29 15:49:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 2018-02-05 07:55:45
dokument Zarządzenie nr OG.0050.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-02-07 14:00:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.11.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podziału dotacji wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 2018-02-07 14:05:10
dokument Zarządzenie nr OG.0050.12.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód 2018-02-14 08:31:08
dokument Zarządzenie nr OG.0050.13.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-02-14 08:33:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-03-05 10:50:28
dokument Zarządzenie nr OG.0050.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 3/06 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2006r. 2018-03-05 16:39:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-03-14 10:09:41
dokument Zarządzenie nr OG.0050.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OG.0050.62.2017 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 Międzychodzie 2018-03-15 10:34:02
dokument Zarządzenie nr OG.0050.18A.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Instytucji Kultury w Międzychodzie 2018-06-07 12:22:44
dokument Zarządzenie nr OG.0050.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie 2018-06-07 12:20:51
dokument Zarządzenie nr OG.0050.19.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Sołectwu Zatom Nowy 2018-04-06 09:31:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-04-11 13:54:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-04-30 14:57:05
dokument Zarządzenie nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-05-16 11:21:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.23.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2018r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2018. 2018-06-14 08:21:54
dokument Zarządzenie nr OG.0050.24.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 maja 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-05-30 08:07:52
dokument Zarządzenie nr OG.0050.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. 2018-06-07 12:24:34
dokument Zarządzenie nr OG.0050.26.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr OG-50/2015 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz uchylenia zarządzenia nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. 2018-06-06 14:42:23
dokument Zarządzenie nr OG.0050.27.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - za rok 2017 2018-06-11 08:02:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.28.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2017. 2018-06-11 08:07:32
dokument Zarządzenie nr OG.0050.29.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad i terminów przekazywani danych statystycznych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania RF-03 2018-06-12 07:34:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-06-15 10:21:44
dokument Zarządzenie nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-05 07:29:51
dokument Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-07-05 07:31:34
dokument Zarządzenie nr OG.0050.33.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Lucyny Kuski na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:46:39
dokument Zarządzenie nr OG.0050.34.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Anny Trawińskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:47:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.35.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Arlety Kuczyńskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:49:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.36.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie 2018-07-05 14:15:46
dokument Zarządzenie nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-20 06:59:19
dokument Zarządzenie nr OG.0050.38.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2018-07-16 13:45:59
dokument Zarządzenie nr OG.0050.39.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód 2018-08-17 09:37:46
dokument Zarządzenie nr OG.0050.40.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód 2018-08-17 09:40:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-08-22 07:23:38
dokument Zarządzenie nr OG.0050.42.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-08-24 07:46:28
dokument Zarządzenie nr OG.0050.43.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-12 13:53:52
dokument Zarządzenie nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-12 13:52:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.45.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-09-10 14:43:20
dokument Zarządzenie nr OG.0050.46.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie realizacji Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" 2018-09-12 08:49:06
dokument Zarządzenie nr OG.0050.47.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2018-09-13 19:05:04
dokument Zarządzenie nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-13 08:46:11
dokument Zarządzenie nr OG.0050.49.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód 2018-10-03 09:36:21
dokument Zarządzenie nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-04 07:29:25
dokument Zarządzenie nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-04 07:31:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.52.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli. 2018-10-08 13:20:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.53.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-18 07:41:06
dokument Zarządzenie nr OG.0050.54.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-18 07:42:09
dokument Zarządzenie nr OG.0050.55.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-23 11:49:18
dokument Zarządzenie nr OG.0050.56.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-29 07:53:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-05 16:52:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.58.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-15 08:06:10
dokument Zarządzenie nr OG.0050.59.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-15 16:41:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.60.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2019-2023 2018-11-15 15:22:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.61.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2019 2018-11-15 15:24:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.62.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 2018-11-19 08:02:27
dokument Zarządzenie nr OG.0050.63.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód 2018-11-19 08:04:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.64.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-22 07:37:18
dokument Zarządzenie nr OG.0050.65.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 2018-11-22 07:48:00
dokument Zarządzenie nr OG.0050.66.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie 2018-11-22 07:35:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.67.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu 2018-11-23 06:57:05
dokument Zarządzenie nr OG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-29 12:08:13
dokument Zarządzenie nr OG.0050.69.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Kamili Napierały na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 12 grudnia 2018 r. 2018-12-07 11:23:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.70.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie na OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. 2018-12-11 07:56:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa 2018-12-10 08:44:59
dokument Zarządzenie nr OG.0050.72.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2019 2018-12-10 08:46:07
dokument Zarządzenie nr OG.0050.73.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji dodatkowej stanowiącej integralna część sprawozdania finansowego oraz materiałów dołączanych do sprawozdania finansowego 2018-12-18 07:26:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.74.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. 2018-12-20 07:21:27
dokument Zarządzenie nr OG.0050.75.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-02 07:30:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.76.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-02 07:31:51
dokument ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2019. 2019-04-15 11:37:13
dokument Zarządzenie nr OG.0050.78.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód 2019-01-02 08:08:39
dokument Zarządzenie nr OG.0050.79.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-07 13:37:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.80.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021 2019-01-07 13:47:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.81.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-10 11:17:31