Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-01-03 12:36:08
dokument Zarządzenie nr OG.0050.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia nabory kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 2018-01-19 08:24:17
dokument Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Międzychód 2018-01-03 12:33:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.4.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-08 12:52:36
dokument Zarządzenie nr OG.0050.5.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-01-17 13:25:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-01-18 13:31:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018 2018-01-15 15:59:57
dokument Zarządzenie nr OG.0050.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018. 2018-01-29 15:49:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 2018-02-05 07:55:45
dokument Zarządzenie nr OG.0050.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-02-07 14:00:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.11.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podziału dotacji wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 2018-02-07 14:05:10
dokument Zarządzenie nr OG.0050.12.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód 2018-02-14 08:31:08
dokument Zarządzenie nr OG.0050.13.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód 2018-02-14 08:33:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-03-05 10:50:28
dokument Zarządzenie nr OG.0050.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 3/06 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2006r. 2018-03-05 16:39:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-03-14 10:09:41
dokument Zarządzenie nr OG.0050.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OG.0050.62.2017 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 Międzychodzie 2018-03-15 10:34:02
dokument Zarządzenie nr OG.0050.18A.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Instytucji Kultury w Międzychodzie 2018-06-07 12:22:44
dokument Zarządzenie nr OG.0050.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie 2018-06-07 12:20:51
dokument Zarządzenie nr OG.0050.19.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Sołectwu Zatom Nowy 2018-04-06 09:31:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-04-11 13:54:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-04-30 14:57:05
dokument Zarządzenie nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-05-16 11:21:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.23.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2018r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2018. 2018-06-14 08:21:54
dokument Zarządzenie nr OG.0050.24.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 maja 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-05-30 08:07:52
dokument Zarządzenie nr OG.0050.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. 2018-06-07 12:24:34
dokument Zarządzenie nr OG.0050.26.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr OG-50/2015 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz uchylenia zarządzenia nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. 2018-06-06 14:42:23
dokument Zarządzenie nr OG.0050.27.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - za rok 2017 2018-06-11 08:02:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.28.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2017. 2018-06-11 08:07:32
dokument Zarządzenie nr OG.0050.29.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad i terminów przekazywani danych statystycznych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania RF-03 2018-06-12 07:34:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-06-15 10:21:44
dokument Zarządzenie nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-05 07:29:51
dokument Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-07-05 07:31:34
dokument Zarządzenie nr OG.0050.33.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Lucyny Kuski na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:46:39
dokument Zarządzenie nr OG.0050.34.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Anny Trawińskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:47:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.35.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Arlety Kuczyńskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. 2018-07-04 11:49:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.36.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie 2018-07-05 14:15:46
dokument Zarządzenie nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-20 06:59:19
dokument Zarządzenie nr OG.0050.38.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2018-07-16 13:45:59
dokument Zarządzenie nr OG.0050.39.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód 2018-08-17 09:37:46
dokument Zarządzenie nr OG.0050.40.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód 2018-08-17 09:40:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-08-22 07:23:38
dokument Zarządzenie nr OG.0050.42.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-08-24 07:46:28
dokument Zarządzenie nr OG.0050.43.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-12 13:53:52
dokument Zarządzenie nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-12 13:52:12
dokument Zarządzenie nr OG.0050.45.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-09-10 14:43:20
dokument Zarządzenie nr OG.0050.46.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie realizacji Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" 2018-09-12 08:49:06
dokument Zarządzenie nr OG.0050.47.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2018-09-13 19:05:04
dokument Zarządzenie nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-13 08:46:11
dokument Zarządzenie nr OG.0050.49.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód 2018-10-03 09:36:21
dokument Zarządzenie nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-04 07:29:25
dokument Zarządzenie nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-04 07:31:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.52.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli. 2018-10-08 13:20:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.53.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-18 07:41:06
dokument Zarządzenie nr OG.0050.54.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-18 07:42:09
dokument Zarządzenie nr OG.0050.55.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-23 11:49:18
dokument Zarządzenie nr OG.0050.56.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-10-29 07:53:47
dokument Zarządzenie nr OG.0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-05 16:52:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.58.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-15 08:06:10
dokument Zarządzenie nr OG.0050.59.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-15 16:41:50
dokument Zarządzenie nr OG.0050.60.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2019-2023 2018-11-15 15:22:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.61.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2019 2018-11-15 15:24:29
dokument Zarządzenie nr OG.0050.62.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 2018-11-19 08:02:27
dokument Zarządzenie nr OG.0050.63.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód 2018-11-19 08:04:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.64.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-22 07:37:18
dokument Zarządzenie nr OG.0050.65.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 2018-11-22 07:48:00
dokument Zarządzenie nr OG.0050.66.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie 2018-11-22 07:35:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.67.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu 2018-11-23 06:57:05
dokument Zarządzenie nr OG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-29 12:08:13
dokument Zarządzenie nr OG.0050.69.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Kamili Napierały na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 12 grudnia 2018 r. 2018-12-07 11:23:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.70.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie na OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. 2018-12-11 07:56:26
dokument Zarządzenie nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa 2018-12-10 08:44:59
dokument Zarządzenie nr OG.0050.72.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2019 2018-12-10 08:46:07
dokument Zarządzenie nr OG.0050.73.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji dodatkowej stanowiącej integralna część sprawozdania finansowego oraz materiałów dołączanych do sprawozdania finansowego 2018-12-18 07:26:24
dokument Zarządzenie nr OG.0050.74.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. 2018-12-20 07:21:27
dokument Zarządzenie nr OG.0050.75.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-02 07:30:33
dokument Zarządzenie nr OG.0050.76.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-02 07:31:51
dokument ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2019. 2019-04-15 11:37:13
dokument Zarządzenie nr OG.0050.78.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód 2019-01-02 08:08:39
dokument Zarządzenie nr OG.0050.79.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-07 13:37:48
dokument Zarządzenie nr OG.0050.80.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021 2019-01-07 13:47:03
dokument Zarządzenie nr OG.0050.81.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-10 11:17:31