Zarządzenie nr KJ.120.43.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 04 stycznia 2016r. zmienione przez Zarządzenie Nr KJ.120.12.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016r. Zarządzenie Nr KJ.120.17.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr KJ.120.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr KJ.120.27.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 maja 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości