Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy

                                                                                                       Międzychód, dnia 15 stycznia 2018r.

 

                W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

 

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147  ze zmianami).     Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Bielsko

94/30

48 m2

brak

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Międzychód

 

238/25

119 m2

PO2A/00037899/2

Tereny zieleni urządzonej i parków

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  15 stycznia 2018r. do dnia 5 lutego  2018 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 18-01-2018 13:50:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 18-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 18-01-2018 13:50:09