Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

Międzychód, 5 marca 2018r.


RKS.6220.3.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia się strony,

że na wniosek Pani Urszuli Sewerynowicz ,,Instytut OZE” Sp. z o. o., ul. Skrajna 41A, 25-650 
Kielce, występującej z upoważnienia Inwestora – Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zlokalizowanego na działkach nr 465/4, 497/1, 464/2 (obręb Piłka) oraz 814, 799, 770, 789 (obręb Mierzyn-Drzewce), Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Międzychodu. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie w Referacie Komunalno – Środowiskowym - pokój nr 301, w godzinach pracy lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: ochronasrodowiska@miedzychod.pl 

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Międzychodu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (ul. Marsz. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód), Nadleśnictwa Międzychód oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w dniu 6 marca 2018 r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 06-03-2018 09:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 06-03-2018 09:15:08