Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie: "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

Międzychód, 11 maja 2018 r.

RKS.6220.3.2018         

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Burmistrz Międzychodu – w związku z zakończeniem procesu gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i Mokrzec w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zlokalizowanego na działkach nr: 173, 175/1, 176/1, 194, 195, 201, 218, obręb: Międzychód Nadleśnictwo w Gminie Międzychód, województwo wielkopolskie –  zawiadamia o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy postępowania i przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się, co do zgromadzonego materiału dowodowego.

Z uprawnienia wynikające z art. 10 § 1 i art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego można skorzystać w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w biuletynie informacji publicznej Gminy Międzychód.

 

Pouczenie:

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 79a § 1 Kpa: W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik – Pani Urszula Sewerynowicz, ,,Instytut OZE” ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce.
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego –biuletyn informacji publicznej Gminy Międzychód
  3. Nadleśnictwo Międzychód, Przedlesie 12 – z prośbą o zamieszczenie na tab. ogłoszeń
  4. a/a RKS.

Sprawę prowadzi: Julia Fredrich, tel. (95)7488100 w. 335,e-mail:ochronasrodowiska@miedzychód.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 16-05-2018 11:13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 16-05-2018 11:13:56