Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Międzychód.

 

                                                                                                                  Międzychód, dnia 19 czerwca 2018r.

 

                           W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

 

            

 

   Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121  ze zmianami).              Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Międzychód

933/5

 67m2

PO2A/00037899/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2

Międzychód

1015/11

 757m2

PO2A/00037899/2

Tereny istniejących planowanych ulic wewnętrznych

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

3

Międzychód

968/2

4260m2

PO2A/00037374/2

Tereny istniejących planowanych ulic wewnętrznych

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

Międzychód

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  19 czerwca 2018r.  do dnia  11 lipca  2018 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 20-06-2018 15:03:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 20-06-2018 15:03:20