Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr OG.0050.1.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód 2019-01-16 07:30:03
Zarządzenie Nr OG.0050.2.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2019 2019-01-08 14:28:55
Zarządzenie nr OG.0050.4.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych. najmu i innych opłat na 2019 rok 2019-02-01 08:40:24
Zarządzenie nr OG.0050.5.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej żłobki w roku 2019. 2019-01-24 12:44:06
Zarządzenie nr OG.0050.6.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Międzychód 2019-01-23 15:30:52
Zarządzenie nr OG.0050.7.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2019 2019-01-24 10:50:25
Zarządzenie nr OG.0050.8.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2019 2019-01-28 11:38:12
Zarządzenie nr OG.0050.9.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 2019-01-30 13:34:28
Zarządzenie nr OG.0050.10.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód pobierane przez uczelnie 2019-03-01 07:01:03
Zarządzenie nr OG.0050.11.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód 2019-03-01 06:57:43
Zarządzenie nr OG.0050.12.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ponownego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Gorzyń i Kamionna 2019-02-19 14:20:13
Zarządzenie nr OG.0050.13.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód 2019-03-07 09:44:28
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.14.2019 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 2019-03-08 09:44:55
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.15.2019 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Kamionnie 2019-03-15 08:21:34