Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Międzychód, 6 lutego 2019 r.

RNG.6722.3.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (ul. Marszałka Piłsudskiego 2, p. nr 302), w godzinach pracy urzędu, w dniach:

od 14.02.2019 r. do 06.03.2019 r.

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się  14.02.2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie UMiG (p.302).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi należy składać do Burmistrza Międzychodu na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2019 r.

 

                                                                                  Burmistrz Międzychodu

                                                                                  Krzysztof Wolny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-02-2019 12:27:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 05-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-02-2019 12:27:22