Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RKS.6220.14.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca zbierania odpadów w miejscowości Mnichy

RKS.6220.14.2019
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie miejsca zbierania odpadów w miejscowości Mnichy

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz.2081 ze zm.)

Burmistrz Międzychodu

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca zbierania odpadów w miejscowości Mnichy, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 17/7, obręb Mnichy, gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pani Dorota Dżendżera – Kaczmarek, Prokurent Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań.

Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2020r, poz. 283 ze zm.),  tj. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  80  oraz § 3 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019, poz. 1839), tj: „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. ”

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Międzychodu, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (ochronasrodowiska@miedzychod.pl) i ustnej, w terminie 30 dni, tj. od dnia 10 kwietnia 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. włącznie, w Referacie Komunalno – Środowiskowym Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pok. 301, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2020 r, poz.283 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzychodu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10 kwietnia 2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń RKS oraz w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie wsi Mnichy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 10-04-2020 11:49:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 10-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 10-04-2020 11:49:50