Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 18/2 obręb Kolno.

                                                                                                                                                                                    Międzychód, dnia 14 czerwca 2016 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz 782 )  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r. )  Burmistrz Międzychodu z  dniem   14 czerwca  2016 r.  ogłasza  II  ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód 

                                                            

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  K W

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Wadium

1.

Kolno

18/2

1300

PO2A/00004892/3

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-------------

27.500,00 zł + 23% podatek VAT

Na własność

 

5.500,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie  przy ulicy Marszałka  Piłsudskiego 2 pokój 308 w dniu  18 lipca  2016 r. o godz. 1100 .  Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest   wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Urzędu Miasta i Gminy  w Banku Polskim PKO BP  nr: 95 1020 4027 0000 1802 1219 3944   do dnia  12 lipca   2016 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.  Wpłacone wadium  przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się  po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca . Zastrzega się  prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 14-06-2016 12:41:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 14-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 14-06-2016 12:43:42