Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działka nr 243/6 Międzychód, 50/2 Łowyń

Międzychód, dnia 05 sierpnia 2016r.

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774  ze zmianami).

                                    Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Międzychód

243/6

6337m2

PO2A/00036521/5

Teren dróg publicznych klasy dojazdowe, tereny dróg wewnętrznych oraz parkingów, tereny zabudowy usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Łowyń

50/2

883m2

PO2A/00040933/7

Tereny zabudowy usług handlu, tereny zabudowy usług oświaty, tereny komunikacji drogowej – droga publiczna główna

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  05 sierpnia 2016r. do dnia  26 sierpnia  2016 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-08-2016 11:25:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 05-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 08-08-2016 08:25:30