Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód.

Międzychód, dnia 19 października 2016 r.

 

                                  O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz 782 )  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r. )  Burmistrz Międzychodu z  dniem   19 października   2016 r.  ogłasza  IV  ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód 

                                                            

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  K W

Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego gminy.

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Wadium

1.

Międzychód

598/1

1032

PO2A/00037899/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej

-------------

41.280,00 zł + 23% podatek VAT

Na własność

 

8.256,00 zł

2.

Międzychód

598/2

1476

PO2A/00037899/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej

-------------

59.040,00 zł + 23% podatek VAT

Na własność

 

11.808,00 zł

3.

Międzychód

598/3

1312

PO2A/00037899/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej

-------------

52.480,00 zł + 23% podatek VAT

Na własność

 

10.496,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie  przy ulicy Marszałka  Piłsudskiego 2 pokój 308 w dniu  29 listopada  2016 r. od godz. 1100 .  Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest   wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Urzędu Miasta i Gminy  w Banku Polskim PKO BP  nr: 95 1020 4027 0000 1802 1219 3944   do dnia  23 listopada  2016 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.  Wpłacone wadium  przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się  po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca . Zastrzega się  prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 19-10-2016 10:42:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 19-10-2016 10:42:21