Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr KJ.120.1.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-04-18 11:50:13
Zarządzenie nr KJ.120.2.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sparwie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzyhchodzie oraz nadania jej regulaminu pracy. 2016-01-19 11:30:11
Zarządzenie nr KJ.120.3.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie na 2016r. 2016-01-19 11:31:00
Zarządzenie nr KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-04-18 11:53:03
Zarządzenie nr KJ.120.5.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie kart usług stosowanych w procesie obsługi interesantów w UMiG w Międzychodzie. 2016-02-02 10:30:10
Zarządzenie nr KJ.120.6.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-02-29 13:16:47
Zarządzenie nr KJ.120.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w UMiG w Międzychodzie 2016-02-25 10:03:43
Zarządzenie nr KJ.120.8.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-02-29 13:17:21
Zarządzenie Nr KJ.120.9.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodu. 2016-04-18 12:05:00
Zarządzenie nr KJ.120.10.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji archiwalnej. 2016-02-24 12:03:12
Zarządzenie nr KJ.120.11.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Międzychodzie. 2016-02-25 10:02:43
Zarządzenie nr KJ.120.12.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016r. zmieniające Zarządzenie KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 04 stycznia 2016r. 2016-04-18 12:15:42
Zarządzenie nr KJ.120.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-03-15 08:36:31
Zarządzenie nr KJ.120.14.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie 2016-04-26 09:20:44
Zarządzenie nr KJ.120.15.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie 2016-04-26 09:30:13
Zarządzenie nr KJ.120.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie procedury pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. 2016-05-05 08:46:27
Zarządzenie nr KJ.120.17.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniające Zarządzenie nr KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 04 stycznia 2016r. zmienione przez Zarządzenie Nr.KJ.120.12.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016r. 2016-05-17 13:52:45
Zarządzenie nr KJ.120.18.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 maja 2016r. w sprawie procedur audytu wewnętrzengo prowadzonego w UMiG w Międzychodzie i jednostkach Gminy. 2016-06-03 07:38:41
Zarządzenie nr KJ.120.19.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wskazania czynności podejmowanych w procesie windykacji niektórych należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 2016-07-04 10:11:48
Zarządzenie nr KJ.120.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wskazania czynności podejmowanych w zakresie uzupełniania danych ewidencji podatków lokalnych oraz w procesie windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa 2016-07-04 10:14:12
Zarządzenie nr KJ.120.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym i Regulaminie pracy oraz niektórych innych zarządzeniach 2016-07-18 09:35:04
Zarządzenie nr KJ.120.22.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie odstępstw od rozkładu czasu pracy w UMiG w Międzychodzie. 2016-08-02 08:06:59
Zarządzenie nr KJ.120.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników UMiG wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmiotu wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 2016-08-02 08:09:08
Zarządzenie nr KJ.120.24.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego raportowania efektów ekologicznych w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji GIS 2016-08-19 07:43:10
Zarządzenie nr KJ.25.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2016-10-28 08:24:19
Zarządzenie nr KJ.26.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2016r. zmieniające Zarządzenie KJ-25/16 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-11-24 11:36:55
Zarządzenie nr KJ.120.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-11-30 07:35:14
Zarządzenie nr KJ.120.28.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem. 2016-11-30 07:37:48
Zarządzenie nr KJ.120.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2016r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-11-30 08:10:54
Zarządzenie nr KJ.120.30.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające Regulamin organizacyjny, Regulamin wynagradzania i Regulamin pracy. 2017-01-03 14:36:15
Zarządzenie nr KJ.120.30.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniające Regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 2016-12-14 08:35:37
Zarządzenie nr KJ.120.31.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 2017-01-16 09:11:48