Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 617/5 obręb Mierzyn.

                                                                                                                                              Międzychód , dnia 10.11.2016 r.

                          W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

                              Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami     (tekst jedn.  Dz. U.  2015 r., poz. 1774 ze zm. )   Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia  .

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  K W

Przeznaczenie w planie zagospod.przestrzen. gminy

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

 

 

1.

Mierzyn

617/5

52 m 2

PO2A/00018594/5

Tereny przeznaczone pod bazy recepcyjno-

noclegowe, oznaczone symbolem UT

-------------

3.640,00 zł + pod. VAT

Na własność

 

---------

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  10 listopada  2016  do dnia  01 grudnia  2016 r. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 22 grudnia  2016  r. Dodatkowych informacji udziela Referat  Nieruchomości i  Gospodarki Przestrzennej,  pokój 308 w godzinach od 800 do 1500

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 10-11-2016 08:43:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 10-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 10-11-2016 08:43:33