Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy

                                                                                                                                        Międzychód, dnia 22 grudnia 2016r.

                 W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

 

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774  ze zmianami).                                     Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Międzychód

636

1052m2

PO2A/00040464/8

Tereny zbiorczych ulic publicznych.

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Bielsko

134/76

20 m2

PO2A/00018707/1

Tereny obsługi komunikacji samochodowej oraz infrastruktury technicznej

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

3

Bielsko

527/4

2794

P02A/00036173/0

Tereny  pieszo - jezdne

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

4

Bielsko

387

1239

P02A/00036173/0

Tereny dojazdowych ulic publicznych

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  22 grudnia  2016r. do dnia  12 stycznia  2017 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 22-12-2016 13:16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 22-12-2016 13:16:30