Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy

                                                                                                                                       Międzychód, dnia 28 grudnia 2016r.

 

                      W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774  ze zmianami).                                  Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Mokrzec

139/2

90 m2

PO2A/00017930/6

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, teren zabudowy mieszkaniowej, letniskowej oraz usług towarzyszących

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Radgoszcz

202/9

72 m2

PO2A/00026753/7

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, teren zabudowy mieszkaniowej, letniskowej oraz usług towarzyszących

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

3.

Krzyżkówko

27/1

5200 m2

brak

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, teren zabudowy mieszkaniowej, letniskowej oraz usług towarzyszących, tereny rolne, łąki, pastwiska

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

4.

Międzychód

1033

1138 m2

PO2A/000026 18/5

Tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  28 grudnia  2016r. do dnia  18 stycznia  2017 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 29-12-2016 10:21:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 29-12-2016 10:21:00