Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr OG.0050.1.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania i finansowania klas sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-01-10 07:43:14
Zarządzenie nr OG.0050.2.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód 2017-01-24 10:34:24
Zarządzenie nr OG.0050.3.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 stycznia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-01-10 07:36:07
Zarządzenie nr OG.0050.4.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2017. 2017-01-11 13:31:57
Zarządzenie nr OG.0050.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022 2017-01-13 07:07:19
Zarządzenie nr OG.0050.6.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych Gminy Międzychód 2017-01-24 10:48:14
Zarządzenie nr OG.0050.7.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2017 2017-01-24 14:57:27
Zarządzenie nr OG.0050.8.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej,m pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2017 2017-01-25 08:51:17
Zarządzenie nr OG.0050.9.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału dotacji wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2017 2017-01-27 11:41:09
Zarządzenie nr OG.0050.10.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-02-13 16:42:22
Zarządzenie nr OG.0050.11.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód 2017-02-20 16:35:07
Zarządzenie nr OG.0050.12.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2017r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Międzychód 2017-03-24 10:27:07
Zarządzenie nr OG.0050.13.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-03-07 07:58:10
Zarządzenie nr OG.0050.14.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-03-14 12:05:00
Zarządzenie nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-04-05 11:09:49
Zarządzenie nr OG.0050.16.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu. 2017-04-05 11:12:07
Zarządzenie nr OG.0050.17.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 kwietnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-04-13 08:36:40
Zarządzenie nr OG.0050.18.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu dla uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-04-19 08:38:19
Zarządzenie nr OG.0050.19.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Międzychód oraz przyjęcia regulaminu konkursów. 2017-04-25 11:51:51
Zarządzenie nr OG.0050.20.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-05-15 08:13:51
Zarządzenie nr OG.0050.21.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu 2017-05-15 08:16:44
Zarządzenie nr OG.0050.22.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-05-15 08:19:49
Zarządzenie nr OG.0050.23.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-06-05 09:44:45
Zarządzenie nr OG.0050.24.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Radgoszcz na terenie Gminy Międzychód 2017-06-05 09:46:09
Zarządzenie nr OG.0050.25.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - CAK w Międzychodzie - za rok 2016 2017-06-08 10:20:43
Zarządzenie nr OG.0050.26.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2016 2017-06-08 10:22:22
Zarządzenie nr OG.0050.27.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 2017-06-08 15:21:06
Zarządzenie nr OG.0050.28.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód. 2017-06-29 09:12:57
Zarządzenie nr OG.0050.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-06-20 12:46:06
Zarządzenie nr OG.0050.30.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dla najlepszych uczniów - absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-06-28 14:11:58
Zarządzenie nr OG.0050.31.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zasad odpłatności za wynajem sali sesyjnej w UMiG w Międzychodzie 2017-07-06 15:24:38
Zarządzenie nr OG.0050.32.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego i dyrektorowi Zespołu Szkół w Łowyniu. 2017-06-29 14:25:56
Zarządzenie nr OG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-07-06 14:39:43
Zarządzenie nr OG.0050.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022 2017-07-06 14:41:05
Zarządzenie nr OG.0050.35.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-07-14 08:01:06
Zarządzenie nr OG.0050.36.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych p. Ireny Kadziszewskiej i p. Alicji Melcer na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-19 14:11:29
Zarządzenie nr OG.0050.37.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Moniki Kąkolewskiej na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-19 14:17:37
Zarządzenie nr OG.0050.38.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Joanny Szczechowiak na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-19 14:19:21
Zarządzenie nr OG.0050.39.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Ilony Krawczyk na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-19 14:20:48
Zarządzenie nr OG.0050.40.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Joanny Borowiak na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-19 14:22:05
Zarządzenie nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-07-24 13:48:01
Zarządzenie nr OG.0050.42.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód 2017-08-09 15:05:40
Zarządzenie nr OG.0050.43.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód 2017-08-09 15:07:30
Zarządzenie nr OG.0050.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-08-10 08:47:18
Zarządzenie nr OG.0050.45.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Międzychodzie 2017-09-06 10:12:59
Zarządzenie nr OG.0050.46.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu 2017-09-21 14:38:30
Zarządzenie nr OG.0050.47.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Międzychodu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łowyniu 2017-09-06 10:08:47
Zarządzenie nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 2017-08-21 15:09:08
Zarządzenie nr OG.0050.49.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-08-28 09:20:41
Zarządzenie nr OG.0050.50.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 2017-09-05 11:54:54
Zarządzenie OG.0050.51.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie 2017-09-18 12:48:22
Zarządzenie OG.0050.52.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie 2017-09-18 12:50:28
Zarządzenie OG.0050.53.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Zespole Szkół w Łowyniu 2017-09-18 12:51:34
Zarządzenie OG.0050.54.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie 2017-09-18 12:52:40
Zarządzenie nr OG.0050.55.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 2017-10-12 08:50:32
Zarządzenie nr OG.0050.56.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2017r. w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2017-09-11 16:32:11
Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 2017-10-12 08:48:17
Zarządzenie nr OG.0050.58.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 września 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-10-02 20:26:07
Zarządzenie nr OG.0050.59.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie 2017-10-12 08:02:09
Zarządzenie nr OG.0050.60.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie 2017-10-12 07:59:29
Zarządzenie nr OG.0050.61.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 2 w Międzychodzie 2017-10-12 07:57:35
Zarządzenie nr OG.0050.62.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie 2017-10-12 07:55:00
Zarządzenie nr OG.0050.63.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2017r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu 2017-10-02 20:34:30
Zarządzenie nr OG.0050.64.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2017r. w sprawie powołania komisji oględzin nowych pomieszczeń lokali zgłoszonych jako miejsca prowadzenia niepublicznego żłobka i przedszkola 2017-10-02 20:52:27
Zarządzenie nr OG.0050.65.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód 2017-10-02 20:36:59
Zarządzenie nr OG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-10-09 08:50:48
Zarządzenie nr OG.0050.67.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2017r. w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Mierzyn na terenie Gminy Międzychód 2017-10-12 08:51:56
Zarządzenie nr OG.0050.68.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu" dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód 2017-10-09 08:54:14
Zarządzenie nr OG.0050.69.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-10-10 09:04:14
Zarządzenie nr OG.0050.70.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2017r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-10 08:57:47
Zarządzenie nr OG.0050.71.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2017r. w sprawie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Międzychód 2017-10-27 07:11:40
Zarządzenie nr OG.0050.72.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Teresy Remiszewskiej oraz ul. Józefa Kinala w Międzychodzie 2017-10-12 08:43:17
Zarządzenie nr OG.0050.73.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Sportowa w Międzychodzie 2017-10-12 08:45:24
Zarządzenie nr OG.0050.74.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli 2017-10-19 07:51:40
Zarządzenie nr OG.0050.75.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-10-19 07:46:36
Zarządzenie nr OG.0050.76.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-11-02 07:23:43
Zarządzenie nr OG.0050.77.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-11-02 07:25:15
Zarządzenie nr OG.0050.78.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powierzenia zarządzania Cmentarzem Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Międzychodzie w zarządzanie Miejskiej Spółce Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód 2017-11-03 09:14:49
Zarządzenie nr OG.0050.79.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 listopada 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-11-08 09:47:17
Zarządzenie nr OG.0050.80.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Międzychód 2017-11-10 11:46:30
Zarządzenie nr OG.0050.81.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-11-17 13:58:49
Zarządzenie nr OG.0050.82.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu WPF Gminy Międzychód na lata 2018-2024 2017-11-17 13:54:47
Zarządzenie nr OG.0050.83.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2018 2017-11-17 13:56:42
Zarządzenie nr OG.0050.84.2017 Burmistrza Międzychód z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Międzychód 2017-11-15 10:55:23
Zarządzenie nr OG.0050.85.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-08 11:57:54
Zarządzenie nr OG.0050.86.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Natalii Łozowskiej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 07:37:50
Zarządzenie nr OG.0050.87.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Izabeli Tomaszewskiej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 07:36:56
Zarządzenie nr OG.0050.88.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Justyny Brzezińskiej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 07:39:11
Zarządzenie nr OG.0050.89.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Magdy Zawiślak na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 07:35:45
Zarządzenie nr OG.0050.90.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Marty Silewicz na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 07:34:45
Zarządzenie nr OG.0050.91.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu dla uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód 2017-11-23 07:32:57
Zarządzenie nr OG.0050.92.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-12-06 14:19:42
Zarządzenie nr OG.0050.93.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 2018-02-07 14:39:44
Zarządzenie nr OG.0050.94.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2018-01-02 07:57:59
Zarządzenie nr OG.0050.95.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 2018-02-07 14:34:01
Zarządzenie nr OG.0050.96.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020 2018-02-07 14:13:38
Zarządzenie nr OG.0050.98.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2018. 2018-01-02 10:38:11
Zarządzenie nr OG.0050.99.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód 2018-01-02 07:51:39
Zarządzenie nr OG.0050.100.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania zadania publicznego do realizacji przez jednostkę organizacyjną Gminy Międzychód 2018-01-02 07:54:35
Zarządzenie nr OG.0050.101.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2018-01-05 12:01:31
Zarządzenie nr OG.0050.102.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2018-02-07 14:11:31