Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne.

                                                                                                                                                                 Międzychód , dnia  24.03. 2017 r.

 

W y k a z      n i e r u c h o m o ś c i

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.  (tekst jednolity: Dz.U z 2016 poz. 2147 ze zm.)              Burmistrz  Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy  wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia na rzecz najemców  .

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Nr działki

Pow. dz.

w m 2

pow. lokalu

  w m 2

 

 

Nr KW

Przeznaczenie  w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  gminy.

cena w zł

gruntu

 

 

 cena w zł

 lokalu z pom. przynależnymi

 Cena   budynku

gospodar.

 

    Forma  

zbycia                

1.

Międzychód ul. Wyspiańskiego 21/3

 

     679/2

335 m2/

grunt, udział w części wspólnej 0.20

lokal mieszkalny 63,47m2

+ pomieszczenie przynależne  piwnica pow. 9,10 m2

PO2A/00024784/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących.

4.372,00 zł

126.940,00 zł

----------

Na własność dla najemcy lokalu.

2.

Bielsko ul. Armii Poznań 28a/9

 

     126/3

1525 m2/

grunt, udział w części wspólnej 50/1000

lokal mieszkalny 58,71m2

+ pomieszczenie przynależne  o łącznej  pow. 3,90 m2

PO2A/00021187/3

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4.251,00 zł

111.549,00 zł

----------

Na własność dla najemcy lokalu.

 

 

 WYKAZ   PODLEGA   WYWIESZENIU  NA  TABLICY   OGŁOSZEŃ   I  PIĘTRO  URZĘDU MIASTA I GMINY  W   MIĘDZYCHODZIE  PRZY ULICY MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2    PRZEZ  OKRES   21  DNI   OD   DNIA   24 marca   2017  r.  do dnia  14 kwietnia   2017 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt 2 upływa dnia  05 maja  2017 r.Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i  Gospodarki Przestrzennej  w godzinach od 8 00  do  15 00

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 24-03-2017 08:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 24-03-2017 08:24:01