Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- Zatom Nowy.

                                                                                                                                                                    Międzychód , dnia  11.04. 2017 r.

 

                                                              W y k a z      n i e r u c h o m o ś c i

 

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.  (tekst jednolity: Dz.U z 2016 poz. 2147 ze zm.)              Burmistrz  Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy  wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia na rzecz najemców  .

 

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Nr działki

Pow. dz.

w m 2

pow. lokalu

  w m 2

 

 

Nr KW

Przeznaczenie  w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  gminy.

cena w zł

gruntu

 

 

 cena w zł

 nieruchomości

 Cena   budynku

gospodar.

 

    Forma  

zbycia                

1.

Zatom Nowy

 

     254/2

727 m2/

grunt,  

budynek mieszkalny 76,00m2

 

PO2A/00037712/8

Tereny zabudowy mieszkaniowej

--------------------

18.544,00 zł

----------

Na własność dla najemcy lokalu.

 

 WYKAZ   PODLEGA   WYWIESZENIU  NA  TABLICY   OGŁOSZEŃ   I  PIĘTRO  URZĘDU MIASTA I GMINY  W   MIĘDZYCHODZIE  PRZY ULICY MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2    PRZEZ  OKRES   21  DNI   OD   DNIA   11 kwietnia   2017  r.  do dnia  02 maja   2017 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt 2 upływa dnia  23  maja  2017 r. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i  Gospodarki Przestrzennej  w godzinach od 8 00  do  15 00

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 11-04-2017 09:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 11-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 11-04-2017 09:28:43