Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020.

UWAGA!!! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO 12.09.2017r.

Burmistrz Międzychodu, działając na podstawie Uchwały nr X/94/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na podstawie Zarządzenia nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie „Karty zgłoszeniowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017 r., a następnie złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami (zał. nr 2 do zarządzenia), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie Kandydata GRDPP”:

  1. w Biurze Podawczym lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, lub
  2. za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Termin zgłaszania kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 upływa w dniu 12 września 2017 r.,
a w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, o terminowości decyduje data stempla pocztowego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Promocji Gminy

Tel. 95 748 81 18

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie zmieniające og_0050_50_2017.pdf (PDF, 56KB) 2017-09-05 11:56:02 157 razy
2 Uchwała.pdf (PDF, 12KB) 2017-08-21 15:18:20 138 razy
3 Zał. nr 1.docx (DOCX, 15KB) 2017-08-21 15:18:20 141 razy
4 Zał. nr 2.docx (DOCX, 13KB) 2017-08-21 15:18:20 134 razy
5 Zarządzenie - nabór.pdf (PDF, 75KB) 2017-08-21 15:18:20 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 21-08-2017 15:18:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-09-2017 12:45:09