TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 27 marca 2018 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 6. Gmina Międzychód w działaniach Starostwa Powiatowego w roku 2017 oraz zamierzenia planowane na rok 2018.
 7. Działalność Centrum Animacji Kultury – sprawozdanie finansowe za rok 2017 i zamierzenia na rok 2018.
 8. Działalność Biblioteki Publicznej wraz z oddziałem muzealnym i oddziałem CERiP – sprawozdanie finansowe za rok 2017 i zamierzenia na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 2. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 3. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024.
 6. podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód.
 8. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód.
 9. zmiany uchwały nr LX/455/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekazania gminnym oświatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd.
 10. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej).
 11. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

ZAPRASZAMY

Informujemy, że obrady sesji są rejestrowane i umieszczane w Internecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 19-03-2018 16:50:04