Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Łowyń

                                                                                                          Międzychód, dnia 07 listopada 2017 r.

                                 O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ze zm. )     i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r. ) Burmistrz Międzychodu z  dniem 07 listopada  2017  r.Ogłasza I   ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód 

 

 

 

l.p.

Opis nieruchomości
Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

Gruntu

Forma  sprzedaży

Uwagi

Wadium

1.

Łowyń.

323/74

0.0705 ha

PO2A/00027264/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

24.675,00 zł + 23% pod. VAT

Na własność

Sprzedaż wiązana razem z działką nr 323/82

4.935,00 zł

2

Łowyń.

323/82

0.0292 ha

PO2A/00027318/3

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

10.220,00 zł + 23% pod. VAT

Na własność

Sprzedaż wiązana razem z działką nr 323/74

2.044,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie   przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 pokój 308

 w  dniu  12 grudnia  2017 r. od godz. 11 00

 

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu ograniczonego jest  wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Urzędu Miasta i Gminy  w banku PKO Bank Polski S.A. nr   95 1020 4027 0000 1802 1219 3944  do dnia  06 grudnia  2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Wpłacone wadium  przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się  po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca . Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 07-11-2017 08:59:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 07-11-2017 08:59:21