TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 6. Realizacja uchwał  Rady Miejskiej Międzychodu podjętych w 2017 roku.
 7. Informacja o dotacjach udzielonych klubom sportowym, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie miasta i gminy.
 8. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w świetle umów zawartych z NFZ.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024.
 4. powołująca doraźną komisję ds. statutowych.
 5. podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 6. powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2019 rok.
 7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2018 roku.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

ZAPRASZAMY

 

Informujemy, że obrady sesji są rejestrowane i umieszczane w Internecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 19-02-2018 13:31:58