TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Działalność MPEC Spółka z o.o.: wynik ekonomiczny za rok 2017, podsumowanie minionego roku grzewczego, zamierzenia inwestycyjne na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023.
 4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie.
 5. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach.
 6. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Statutu Gminy Międzychód.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdań gminy Międzychód za 2017 rok:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2017.
 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Międzychód za rok 2017.
 3. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Międzychód za rok 2017.
 5. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2017 rok.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Międzychodu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 7. Opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Międzychód za 2017 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Międzychodu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz  sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok - głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

4. Zapytania i wnioski.

5. Zakończenie obrad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY

Informujemy, że obrady sesji są rejestrowane i umieszczane w Internecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 22-05-2018 14:03:59