Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

|---Dane teleadresowe

|---Organizacja urzędu

|---Statut Gminy

|---Regulamin organizacyjny

|---Rejestry

      |---Rejestr Instytucji Kultury

|---ePUAP

|---Ochrona Danych Osobowych

|---Udostępnienie Sali Sesyjnej

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

Rada Miejska Międzychodu

|---Uchwały

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Protokoły

      |---Protokoły Komisji Doraźnych

            |---2018

                  |---KOMISJA ds. STATUTOWYCH

      |---Protokoły Komisji Stałych

            |---2018

                  |---KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

                  |---KOMISJE ŁĄCZONE

                  |---KOMISJA WSPÓLNA

                  |---KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |---KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |---KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |---KOMISJA REWIZYJNA

            |---2017

                  |---KOMISJE ŁĄCZONE

                  |---KOMISJA WSPÓLNA

                  |---KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |---KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |---KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |---KOMISJA REWIZYJNA

            |---2016

                  |---KOMISJE ŁĄCZONE

                  |---KOMISJA WSPÓLNA

                  |---KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |---KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |---KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |---KOMISJA REWIZYJNA

      |---Protokoły Sesji

            |---2018

            |---2017

            |---2016

Informacje

|---Gmina Międzychód

|---Ogłoszenia

|---Nabory pracowników

|---Nieruchomości

|---Petycje

|---Wybory / Zgromadzenia

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |---2019

      |---Wybory prezydenckie

      |---Wybory parlamentarne

      |---Zgromadzenia uproszczone

      |---Zgromadzenia

      |---Wybory samorządowe - 2018

|---Ewidencja kąpielisk

Zamówienia publiczne

|---Przetargi / zapytania

|---Platforma zakupowa

|---Rejestr zamówień

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Prawo lokalne

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---2019

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

      |---2018

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

      |---2017

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

      |---2016

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |---Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Kierownicy jednostek oraz urzędnicy

            |---w dniu odwołania lub rozwiązania umowy oraz na koniec kadencji

            |---30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia oraz na początku kadencji

            |---za rok 2017

            |---za rok 2016

            |---za rok 2015

      |---Radni

            |---za rok 2018 na początek kadencji

            |---za rok 2018 na koniec kadencji

            |---za rok 2017

            |---za rok 2016

            |---za rok 2015

|---Podatki

      |---Zapłata podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego

      |---Interpretacje przepisów prawa podatkowego

      |---Inkaso

      |---Zwolnienia od podatku rolnego

      |---Zwolnienia od podatku nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

      |---Zwolnienia od podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (pomoc regionalna)

      |---Zwolnienia od podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym pomoc de minimis)

      |---Stawki podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym pomoc de minimis)

      |---Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych

            |---Obowiązujące od 01.01.2016

      |---Wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

            |---od 1 stycznia 2016

      |---Wzory deklaracji i informacji na podatek leśny

            |---od 1 stycznia 2016

      |---Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny

            |---od 1 stycznia 2016

      |---Stawki podatków i opłat lokalnych

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

|---Pomoc publiczna

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Strategia Rozwoju

Finanse i Majątek Gminy

|---Budżet Gminy Międzychód

      |---2015

      |---2016

      |---2017

      |---2019

      |---2018

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Majątek podmiotu

Ochrona środowiska

|---Plan gospodarki odpadami

|---Program Ochrony Środowiska

|---Rejestr działalności regulowanej

|---Gospodarka odpadami

|---Obwieszczenia