Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2 Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu
3 Klauzula informacyjna dla członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
4 ZARZĄDZENIE NR OG.0050.18.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego
5 RKS.6220.19.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia 13 sierpnia 2020 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca magazynowania odpadów i miejsca przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
6 ZARZĄDZENIE NR OG.0050.16.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
7 ZARZĄDZENIE NR KJ.120.6.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie w związku ze stanem epidemii
8 Obwieszczenie RKS.6236.14.2020 Burmistrza Międzychodu o wydaniu decyzji ustalającej obowiązek usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
9 Sprawozdania Rb za IV kwartał 2020
10 Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym , działka nr 91/10 obręb Bielsko.