Zapytanie ofertowe na całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2019 roku.

Międzychód, 28 listopada 2018 r.                                                     

ZAPYTANIE  OFERTOWE

RKS.6140.55.2018

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty całodobowego świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie  na rzecz Zamawiającego usług weterynaryjnych, polegających na:

-dojeździe na miejsce zdarzenia nie później niż 1,5 godziny od momentu otrzymania powiadomienia wydanego przez osoby wyznaczone, udzieleniu pomocy doraźnej, a w razie konieczności, także na przewiezieniu do lecznicy i leczeniu stacjonarnym u Wykonawcy, zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeń losowych /np. znalezienie psa wycieńczonego lub chorego/, mających miejsce na terenie Gminy Międzychód,

-udzielenia rannemu zwierzęciu pomocy weterynaryjnej, która ma być adekwatna do jego stanu zdrowia i oparta o obowiązujące na gruncie wiedzy weterynaryjnej standardy postępowania, łącznie z podaniem zwierzęciu wymaganych w takich sytuacjach leków,

-hospitalizacji zwierząt do czasu ich podleczenia umożliwiającego ich dalszy transport,

-prowadzenia dokumentacji medyczno-weterynaryjnej każdego leczonego u siebie zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami postępowania, z uwzględnieniem przeprowadzonych zbiegów oraz podanych leków,

-przekazywania Zamawiającemu wraz z comiesięczną fakturą sporządzonej notatki wraz z dokumentacją

medyczno-weterynaryjną, a w przypadku przeprowadzenia eutanazji - dokument potwierdzający przekazanie padliny do utylizacji do firmy wskazanej przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia:

Gmina Międzychód

Kryterium wyboru:

100 % cena:

1.za gotowość /osobistą lub w przypadku nieobecności wyznaczenia zastępstwa/ podjęcia natychmiastowych działań w zakresie udzielenia  pomocy doraźnej bezdomnym zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych oraz innych zdarzeń losowych w zakres czego wchodzi, wg ceny jednostkowej:

    -przyjazd na miejsce zdarzenia po otrzymaniu zgłoszenia od osoby uprawnionej,

    -transport do lecznicy,

    -szycie rany,

    -wykonanie zdjęcia rtg,

    -wykonanie badania usg,

    -dzienny pobyt zwierzęcia w lecznicy łącznie z podawanymi środkami farmakologicznymi oraz wyżywieniem,

    -przeprowadzenie zabiegu eutanazji: do 10 kg                          wagi zwierzęcia,

                                                                od 11 kg do 30 kg               wagi zwierzęcia,

                                                                powyżej 30 kg                      wagi zwierzęcia.

Miejsce składania oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres:

e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl;

w tytule podać  "oferta opieka weterynaryjna"

Termin składania oferty:

15.12.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2018 r. poz. 1986) nie stosuje się przepisów

 w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji na podstawie Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie  Miasta i Gminy w Międzychodzie do wartości 30.000euro.

 

Załączniki:

     1. Formularz ofertowy,

   

Sporządziła:Iwona Lehmann .95 748 8100 wew.336

e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik Zapyt.ofertowe-usł.weterynaryjne.docx (DOCX, 341KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-11-29 12:04:21 341KB 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 29-11-2018 12:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 29-11-2018 12:04:21