Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód

Międzychód, 30 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód w zakresie:

-1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia w cm 198 (dz. nr ewid. 680 w Międzychodzie)

-1 szt. wiąz szypułkowy o obwodzie pnia w cm 342 (dz. nr ewid. 19/14 w m. Bielsko)

-3 szt. klon zwyczajny o obwodach pni w cm  102, 126, 93, (dz. nr ewid. 415/1 w Międzychodzie)

-1 szt. klon jawor o obwodzie pni w cm: 53 (dz. nr ewid. 415/1 w Międzychodzie)

-1 szt. klon zwyczajny o obwodzie pnia w cm:  158  (dz. nr. ewid. 76 w m. Bielsko)

-1 szt. klon zwyczajny o obwodzie pnia w cm:   78 (dz. nr ewid. 69 w Mierzynie)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1/ Zabezpieczenie terenu wycinki

2/ Ścięcie drzew (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi)

3/ Wymanipulownie grubizny opałowej

4/ Ułożenie drewna w sztaple w celu umożliwienia dokonania pomiaru.

5/ Wywóz grubizny we własnym zakresie.

6/ Uporządkowanie terenu po wykonaniu ww. prac.

Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia prac: 07.12.2016 r.

Termin zakończenia prac: 28.12.2016 r.

Ofertę można złożyć do dnia 02.12.2016 r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% ceny.

W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto za wykonanie całości usługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Obowiązkowym wymogiem oferty jest zakup całości drewna pozyskanego z wycinki. Ilość drewna pochodzącego z wycinki ustali komisja  na podstawie obmiarów dokonanych na miejscu robót.  Z prac komisji sporządzony zostanie protokół. Obmiarowi podlegać będzie drewno o średnicy c. k.  powyżej 16 cm.

Cena drewna obliczona zostanie zgodnie z  cennikiem Nadleśnictwa Międzychód obowiązującym w 2016 r. - drewno opałowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa.

Przy składaniu oferty należy wziąć pod uwagę lokalizację drzew, które usytuowane są w pobliżu zabudowań mieszkalnych, linii energetycznych oraz dróg publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min.  50 000 zł, ważna przez cały okres prowadzenia robót.

Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, niezbędnych uprawnień oraz sprzętu koniecznego do wykonania zadań związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień z zarządcą sieci elektrycznej i/lub telefonicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik 1.doc (DOC, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-30 11:33:04 15.KB 29 razy
2 2016grudzień_Umowa_wycinka.doc (DOC, 456KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-30 11:33:34 456KB 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 30-11-2016 11:33:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 30-11-2016 11:35:55