Wykonanie usługi polegającej na przyjęciu,zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Międzychód, 02 grudnia 2016r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

RKS.6140. 29.2016

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do składania ofert na rok 2017 na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu,zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Przedmiot zamówienia:

przyjęcie, zapewnienie miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym Zleceniobiorcy - dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Podstawę do wykonania powyższej usługi stanowi pisemne zlecenie dokonane przez uprawnionego pracownika

Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, wskazujące konieczność przyjęcia zwierzęcia.

Zleceniobiorca zapewni w szczególności niezbędną powierzchnię, materiały i żywność dla zwierząt w ilościach

koniecznych dla prawidłowego wykonywania powyższych usług.

Miejsce wykonania zamówienia:

Gmina Międzychód

Kryterium wyboru:

100 % cena

Należy przedstawić cenę:

1/za ryczałt miesięczny za gotowość przyjęcia zwierząt,

2/za jedno przyjęte zwierzę do 20 kg - za 1 dzień pobytu,

3/za jedno przyjęte zwierzę powyżej 20 kg - za 1 dzień pobytu.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres:

e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl;

w tytule podać "oferta zwierzęta gospodarskie"

Termin składania ofert:

16.12.2016r.

PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2015r. poz.2164 z późn.zm.)nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji na podstawie Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie  Miasta i Gminy w Międzychodzie do wartości 30.000euro.

 

Sporządziła:Grażyna Flajszer

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy zwierzęta gospodarskie.doc (DOC, 466KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 10:25:55 466KB 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 02-12-2016 10:25:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 02-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-12-2016 09:24:35