Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB95) do pojazdów Gminy Międzychód w 2017 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB95)

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROA.263.1.2016

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB95) do pojazdów Gminy Międzychód w 2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

- olej napędowy w ilości ±10 300 litrów,

- benzyna bezołowiowa 95 w ilości ± 1700 litrów

W głównej mierze paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów Gminy Międzychód w Międzychodzie oraz częściowo do kanistrów lub beczek. Ponadto tankowanie pojazdów oraz zbiorników zapasowych musi odbywać się przy pomocy kart chipowych (minimum 2 karty dla lokalnej stacji oraz minimum 3 karty chipowe ogólnokrajowe). Pozostałe warunki dotyczące tankowania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą

Paliwo musi spełniać wymogi Polskiej Normy nr PN-EN-590:2006.

Dostawca zapewnia 24 godzinną na dobę możliwość tankowania zbiorników pojazdów oraz kanistrów i beczek.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę, jaka obowiązuje na stacji Dostawcy w dniu zakupu paliwa pomniejszoną o stały upust kwotowy od każdego litra zakupionego paliwa, zgodnie ze wzorem:

Kryterium wyboru:

Cena 60%

Rabat 30%

Odległość  10%

Cena paliwa dla Gminy Międzychód = aktualna cena detaliczna sprzedaży – stały upust

Zmiana ceny sprzedaży będzie się odbywać stosownie do zmiany dziennej ceny detalicznej z zachowaniem stałego rabatu. Kupujący przy odbiorze paliwa będzie miał prawo sprawdzania dziennych cen detalicznych.

Rabat do zakupu paliwa nie będzie obowiązywał w przypadku zakupu paliw dokonanych poza stacją, z którą zostanie podpisana umowa (sieć stacji na terenie całego kraju).

Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Oferty należy składać w: Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

do dnia 29.12.2015 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z oznakowaniem w tytule podać: „Dostawa ON i PB95 dla Gminy Międzychód w 2017 r.”

Oferta należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz ofertowy dostępny jest również w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym:, UMiG, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, I piętro pok. 103, w godzinach od 8:00 do 14:00

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela:

p. Krzysztof Dragoński, tel. 95 748 8100 wew. 221, e-mail: krzysztof.dragonski@miedzychod.pl

PODSTAWA PRAWNA

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.z 2015r. poz.2164 z późn.zm.) na mocy art. 4 pkt 8 powyższej ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1

2. Wypełniony i parafowany wzór umowy zał. nr 2

Międzychód, 21 grudnia 2016 r.

Burmistrz Międzychodu

        Krzysztof Wolny

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-21 09:14:03 37.KB 96 razy
2 Wzór umowy.doc (DOC, 94KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-21 09:14:12 94KB 77 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwo 2017.docx (DOCX, 11.KB) 2017-01-02 09:39:57 11.KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 21-12-2016 09:14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 02-01-2017 09:39:57