Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania w czystości biur, Sali ślubów, Sali sesyjnej, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w 2019 r. 2018-12-19 15:18:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2019 r. 2018-12-20 15:09:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2019 roku. 2018-11-29 12:04:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu, i zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. 2018-11-29 12:01:22 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odbiorze zwłok zwierzęcych i ich części zwanych potocznie "padliną"na terenie Gminy Międzychód w roku 2019 r. 2018-11-29 11:58:51 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na obsłudze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - produkty lecznicze, wyroby medyczne na terenie Gminy Międzychód w roku 2019 r. 2018-11-29 11:55:59 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Międzychód 2018-10-15 11:51:40 Minął termin składania ofert
Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego 2018-07-30 13:29:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu mostku przez Strugę Wartelnik w obrębie geodezyjnym w. Zatom Stary 2018-05-07 16:45:48 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe: Wycięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni w cm 170, 100, 170, 250, 242, 230, 164, 134, 205, 134, 185, 170, 190 z terenu nieruchomości nr ewid 19, obręb geodezyjny Tuczępy. Drzewa zlokalizowane są wzdłuż drogi publicznej w pobliżu zabudowań mieszkalnych. 2018-01-19 08:24:59 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2018 r. 2017-12-27 10:50:13 Minął termin składania ofert
Bankowa obsługa budżetu Gminy Międzychód i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 2017-12-12 13:48:16 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Międzychód. 2017-10-12 10:49:08 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie 2018-02-12 10:11:00 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Tuczępach 2017-07-05 09:03:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzcu. 2017-06-22 09:10:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe: Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego z terenu zlewni obejmującej fragment ul. Browarowej i plac handlowy w Międzychodzie. 2017-01-09 15:20:28 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze zwłok zwierzęcych i ich części zwanych potocznie "padliną"na terenie Gminy Międzychód w roku 2017. 2016-12-05 09:24:08 Minął termin składania ofert
Całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2017 roku 2016-12-05 09:24:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - produkty lecznicze, wyroby medyczne na terenie Gminy Międzychód w roku 2017. 2016-12-05 09:24:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na przyjęciu,zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. 2016-12-05 09:24:35 Minął termin składania ofert
Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód 2016-11-30 11:35:55 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód. 2016-12-13 08:44:51 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont drogi wewnętrznej na ternie Stacji Uzdatniania Wody w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 24B 2016-11-22 14:23:58 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont pomieszczenia garażowego budynku administracyjno warsztatowym położonego w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 24A 2016-11-17 12:52:09 Minął termin składania ofert
Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn 2016-11-03 12:56:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód. 2016-10-31 10:49:51 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: wykonanie garaży z blachy trapezowej na konstrukcji metalowej ocynkowanej 2016-09-30 07:04:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec. 2016-10-11 09:08:39 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie. 2016-09-27 12:03:33 Minął termin składania ofert
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn. 2016-10-04 11:45:46 Minął termin składania ofert
Remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Międzychodzie. 2016-10-03 15:19:56 Minął termin składania ofert
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary. 2016-10-03 11:39:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Zatom Nowy. 2016-09-28 10:22:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Dormowo. 2016-09-28 10:21:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie infrastruktury ścieżki edukacyjnej w dolinie Kamionki 2016-09-13 12:32:37 Minął termin składania ofert
Usługa opracowania dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. dotyczących sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie. 2016-06-16 14:58:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych, organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie ? Plac Kościuszki. 2016-03-21 14:25:44 Minął termin składania ofert
Bieżąca naprawa odcinków dróg ,będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni gruntowej , w obrębie Miasta i Gminy Międzychód. 2016-01-05 13:59:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót w zakresie mechanicznego profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w roku 2016. 2016-01-05 14:09:52 Minął termin składania ofert