Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2019-02-18 09:43:45 dodanie dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu Maciej Żurkowski 2019-02-14 13:14:34 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - a.z. agora, Międzychód Lidia Górna 2019-02-13 14:55:25 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - PERN s.a.; Gorzyń Lidia Górna 2019-02-13 14:52:32 edycja dokumentu
Wycinka drzew - PROVITA s.c. Międzychód Lidia Górna 2019-02-13 14:51:57 edycja dokumentu
Wycinka drzew - osoba prywatna; użytkownik wieczysty dz. nr ewid. 1596/2, obr. Międzychód Lidia Górna 2019-02-13 14:51:15 edycja dokumentu
Wycinka drzew - Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie Lidia Górna 2019-02-13 14:50:15 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - osoba prywatna; użytkownik wieczysty dz. nr ewid. 1596/2, obr. Międzychód Lidia Górna 2019-02-13 14:45:39 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - wniosek PHUP Budmar Lidia Górna 2019-02-13 14:42:58 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2019-02-13 10:40:28 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2019-02-13 10:40:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2019-02-12 12:14:38 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2019-02-12 12:14:18 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2019-02-12 11:59:25 edycja dokumentu
w dniu odwołania lub rozwiązania umowy oraz na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2019-02-12 11:58:26 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia obręb Bielsko Jacek Paluszak 2019-02-12 10:36:21 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek MOSTiR sp. z o.o. Lidia Górna 2019-02-11 11:06:30 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - wniosek MOSTiR Lidia Górna 2019-02-11 11:01:20 dodanie dokumentu
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:30:43 dodanie dokumentu
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:30:12 usunięcie dokument
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:29:50 edycja dokumentu
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:29:08 dodanie dokumentu
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:27:30 usunięcie dokument
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2019-02-11 10:26:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego topola Jacek Paluszak 2019-02-07 08:53:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów Maciej Żurkowski 2019-02-07 08:39:59 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 r. w konkursie II Maciej Żurkowski 2019-02-06 15:01:22 dodanie dokumentu
Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Maciej Żurkowski 2019-02-06 15:00:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Maciej Żurkowski 2019-02-06 13:06:10 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2019-02-05 14:55:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2019-02-05 12:27:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2019-02-05 12:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.10.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Komunalno-Środowiskowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2019-02-04 16:52:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.9.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2019-02-04 16:49:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Krzysztof Dragoński 2019-02-04 15:57:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Komunalno-Środowiskowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Krzysztof Dragoński 2019-02-04 15:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.8.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2019-02-04 13:04:52 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Krzysztof Dragoński 2019-02-04 10:42:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów Maciej Żurkowski 2019-02-01 08:52:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.7.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające skład komisji ds. oceny przydatności mienia Maciej Żurkowski 2019-02-01 08:47:09 dodanie dokumentu