Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:14:25 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LIV/513/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:13:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LV/523/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:13:13 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:12:19 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:12:09 dodanie dokumentu
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:10:04 edycja dokumentu
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:29:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:29:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:26:55 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:23:01 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-08-07 10:48:31 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-08-06 16:42:23 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-08-02 10:27:52 dodanie dokumentu
Badania jakości wody - jezioro Mierzyńskie Maciej Żurkowski 2018-08-01 13:24:06 edycja dokumentu
Ewidencje miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Maciej Żurkowski 2018-07-31 08:17:09 dodanie dokumentu
Badania jakości wody - jezioro Mierzyńskie Maciej Żurkowski 2018-07-31 08:11:28 dodanie dokumentu
LXII/569/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:30:03 dodanie dokumentu
LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:27:58 dodanie dokumentu
LXII/571/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023 Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:25:47 dodanie dokumentu
LXII/572/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/454/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości 500m Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:24:03 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kw.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-26 10:15:19 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-26 10:15:06 edycja dokumentu
ZOEiAO: Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód" Maciej Żurkowski 2018-07-26 07:31:31 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:09:15 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:04:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:04:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie SKO.OŚ.405.412.2017 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2018-07-24 12:56:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie SKO.OŚ.405.412.2017 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2018-07-24 12:56:19 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-07-24 10:26:31 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Maciej Żurkowski 2018-07-24 07:28:46 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Maciej Żurkowski 2018-07-24 07:28:25 dodanie dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-07-23 11:28:43 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-07-23 11:24:38 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-23 09:35:12 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-23 07:56:06 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-23 07:55:58 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-07-20 11:11:04 dodanie dokumentu