Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-10-19 13:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.74.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli Maciej Żurkowski 2017-10-19 07:51:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.75.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-10-19 07:46:36 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-10-18 15:27:05 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2, obręb Łowyń Maciej Żurkowski 2017-10-18 11:21:44 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2, obręb Łowyń Maciej Żurkowski 2017-10-18 11:21:09 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-10-18 08:17:32 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLVIII SESJI RMM z dnia 12 października 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-10-17 15:15:22 dodanie dokumentu
KOMISJE ŁĄCZONE Agnieszka Kasińska 2017-10-17 10:01:59 edycja dokumentu
XLVIII/450/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:09:54 dodanie dokumentu
XLVIII/449/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:09:20 dodanie dokumentu
XLVIII/448/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:08:48 edycja dokumentu
XLVIII/448/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:08:20 dodanie dokumentu
XLVIII/447/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzycko Stare, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:07:47 dodanie dokumentu
XLVIII/446/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:07:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.60.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-16 08:20:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.59.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie Maciej Żurkowski 2017-10-16 08:20:41 edycja dokumentu
Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-13 13:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.67.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2017r. w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Mierzyn na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.55.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:50:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:48:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.73.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Sportowa w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:45:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.72.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Teresy Remiszewskiej oraz ul. Józefa Kinala w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:43:17 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE RKS.6220.16.2017 Burmistrza Międzychodu o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:05:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.59.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.60.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:59:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.62.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:58:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.61.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.62.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:55:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:46:22 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2017-10-11 07:50:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Ośrodku Pomocy Społecznej: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator (1/2 etatu) Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:44:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej: Pracownik Socjalny (1/2 etatu). Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:44:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Ośrodku Pomocy Społecznej: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator (1/2 etatu) Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.69.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-10-10 09:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.70.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2017r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:57:47 dodanie dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:37:26 edycja dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:26:42 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-10-10 08:26:08 edycja dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:25:36 edycja dokumentu