Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-06-12 14:39:33 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-06-12 14:38:29 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-06-12 14:37:22 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-06-12 14:36:01 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-06-12 14:35:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.29.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad i terminów przekazywani danych statystycznych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania RF-03 Maciej Żurkowski 2018-06-12 07:34:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. dowodów osobistych Maciej Żurkowski 2018-06-11 13:12:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.28.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2017. Maciej Żurkowski 2018-06-11 08:07:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.27.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-06-11 08:02:33 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny Maciej Żurkowski 2018-06-11 07:51:54 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny Maciej Żurkowski 2018-06-11 07:51:35 usunięcie dokument
Zarządzenie nr OG.0050.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Maciej Żurkowski 2018-06-07 12:24:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.18A.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Instytucji Kultury w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-06-07 12:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-06-07 12:20:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.26.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr OG-50/2015 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz uchylenia zarządzenia nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-06-06 14:42:23 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-06-06 14:35:24 edycja dokumentu
LX/553/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-06-06 14:32:07 dodanie dokumentu
LX/552/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Agnieszka Kasińska 2018-06-06 14:31:36 dodanie dokumentu
LX/551/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. Agnieszka Kasińska 2018-06-06 14:31:08 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-05 14:13:03 edycja dokumentu
LIX/550/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/530/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:13:34 dodanie dokumentu
LIX/549/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:09:08 dodanie dokumentu
LIX/548/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:08:31 dodanie dokumentu
LIX/547/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:07:54 dodanie dokumentu
LIX/546/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:03:48 dodanie dokumentu
LIX/545/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:02:53 dodanie dokumentu
LIX/544/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:02:12 dodanie dokumentu
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:54:32 usunięcie załacznika
Przetarg ZOEiAO: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:34:18 usunięcie załacznika
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:29:54 usunięcie załacznika
Wyłożenie do publicznego wglądu: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-06-04 11:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.24.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 maja 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2018-05-30 08:07:52 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-05-29 14:57:51 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-28 13:32:05 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LVIII SESJI RMM z dnia 14 maja 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-28 13:08:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Bielsko Jacek Paluszak 2018-05-28 09:31:30 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2018-05-25 08:47:08 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LVII SESJI RMM z dnia 7 maja 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-24 14:28:39 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LVI SESJI RMM z dnia 24 kwietnia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-24 14:27:51 dodanie dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu. Maciej Żurkowski 2018-05-24 11:17:32 dodanie dokumentu