Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:09:48 dodanie dokumentu
I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:09:14 dodanie dokumentu
I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:08:38 dodanie dokumentu
I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:07:07 dodanie dokumentu
I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.27.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające Regulamin wynagradzania Maciej Żurkowski 2018-11-27 10:21:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym działka nr 599/16 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-11-26 10:19:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym działka nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-11-26 10:12:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na działkę nr 561/8 obręb Mierzyn-Drzewce. Jacek Paluszak 2018-11-26 09:58:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.67.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu Maciej Żurkowski 2018-11-23 06:57:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.65.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 Maciej Żurkowski 2018-11-22 07:48:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.64.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-11-22 07:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.66.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-22 07:35:24 dodanie dokumentu
Przetarg ZOEiAO: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu "Kompleksowy program rozwoju dla Szkół w Gminie Międzychód" Maciej Żurkowski 2018-11-21 15:09:20 usunięcie załacznika
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-11-20 15:28:53 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-20 08:57:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr KJ.120.4.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:15:29 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 r.(aktualizacja na  dzień 31 października 2018 r.) Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:11:06 dodanie dokumentu
Projekt WPF na rok 2019 Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.63.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:04:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.62.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:02:27 dodanie dokumentu
Statut Gminy Maciej Żurkowski 2018-11-19 08:00:27 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-11-15 16:43:46 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-11-15 16:43:31 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OG.0050.59.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-11-15 16:41:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.61.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2019 Maciej Żurkowski 2018-11-15 15:24:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.60.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2019-2023 Maciej Żurkowski 2018-11-15 15:22:03 dodanie dokumentu
Projekt WPF na rok 2019 Maciej Żurkowski 2018-11-15 15:11:14 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na rok 2019 Maciej Żurkowski 2018-11-15 15:10:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-11-15 13:56:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.26.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-15 08:08:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.58.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-11-15 08:06:10 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-15 08:00:09 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działki ul.Remiszewska w Międzychodzie. Jacek Paluszak 2018-11-14 07:44:42 dodanie dokumentu
LXIV/588/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Agnieszka Kasińska 2018-11-09 14:22:00 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-11-09 11:10:02 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-11-08 11:00:01 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LXV SESJI RMM z dnia 30 października 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-11-07 15:16:51 dodanie dokumentu
KOMISJE ŁĄCZONE Agnieszka Kasińska 2018-11-07 15:15:33 dodanie dokumentu
Przetarg ZOEiAO: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu "Kompleksowy program rozwoju dla Szkół w Gminie Międzychód" Maciej Żurkowski 2018-11-07 11:45:45 dodanie dokumentu