Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:22:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.92.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:19:42 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: Inspektor ds oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:17:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:07:10 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2017-12-06 08:23:54 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-12-05 11:19:24 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-12-05 10:47:44 edycja dokumentu
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty: DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD Maciej Żurkowski 2017-12-04 14:38:55 dodanie dokumentu
LI/478/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:46:26 dodanie dokumentu
LI/477/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:45:59 dodanie dokumentu
LI/476/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:45:27 dodanie dokumentu
LI/475/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:44:53 dodanie dokumentu
LI/474/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radgoszcz, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:44:21 dodanie dokumentu
LI/473/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gralewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:43:41 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-11-30 12:10:41 edycja dokumentu
Bankowa obsługa budżetu Gminy Międzychód i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 Maciej Żurkowski 2017-11-30 09:10:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) Maciej Żurkowski 2017-11-29 11:17:57 dodanie dokumentu
Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łowyń Maciej Żurkowski 2017-11-29 10:34:56 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-11-28 13:17:12 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-11-28 11:32:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF, zlokalizowanego na działce nr 356/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-28 10:21:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzychodzie. Jacek Paluszak 2017-11-27 11:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.39.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Międzychodu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Maciej Żurkowski 2017-11-24 11:37:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.88.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Justyny Brzezińskiej na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.86.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Natalii Łozowskiej na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.87.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Izabeli Tomaszewskiej na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:36:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.89.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Magdy Zawiślak na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:35:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.90.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Marty Silewicz na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.91.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu dla uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:32:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu zbiornika wodnego, tj. stawu do celów rekreacyjnych oraz mnicha na działkach nr 2/12, 3 i 4, położonych w obrębie ewidencyjnym Muchocin, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-23 07:29:04 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-11-20 13:45:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.81.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-11-17 13:58:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.83.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-11-17 13:56:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.82.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu WPF Gminy Międzychód na lata 2018-2024 Maciej Żurkowski 2017-11-17 13:54:47 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Międzychód na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-11-17 13:51:31 dodanie dokumentu
Projekt WPF na lata 2018-2024 Maciej Żurkowski 2017-11-17 13:50:49 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej L SESJI RMM z dnia 6 listopada 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-11-16 08:48:15 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLIX SESJI RMM z dnia 31 października 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-11-16 08:46:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-11-16 08:01:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-11-16 08:01:44 usunięcie załacznika