Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działką nr 692 obręb Łowyń. Jacek Paluszak 2018-11-07 11:36:37 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-11-06 15:02:07 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2018-11-06 12:59:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-11-05 16:52:48 dodanie dokumentu
LXV/610/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmieniająca statut instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:20:43 edycja dokumentu
LXV/610/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmieniająca statut instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:20:14 dodanie dokumentu
LXV/609/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41). Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:19:36 dodanie dokumentu
LXV/608/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2). Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:19:07 dodanie dokumentu
LXV/607/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:18:40 edycja dokumentu
LXV/607/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:18:11 dodanie dokumentu
LXV/606/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/313/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulic w miejscowości Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:17:44 dodanie dokumentu
LXV/605/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic miasta Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:17:10 dodanie dokumentu
LXV/604/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 21/2 obr. Tuczępy, Gmina Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:16:20 dodanie dokumentu
LXV/603/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:15:54 dodanie dokumentu
LXV/602/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:15:24 dodanie dokumentu
LXV/601/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:14:45 dodanie dokumentu
LXV/600/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:14:11 dodanie dokumentu
LXV/599/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:13:44 dodanie dokumentu
LXV/598/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:13:16 dodanie dokumentu
LXV/597/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:12:39 dodanie dokumentu
LXV/596/2018 z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:12:09 dodanie dokumentu
LXV/594/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:11:42 edycja dokumentu
LXV/595/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzięcielin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:11:26 dodanie dokumentu
LXV/594/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-11-05 13:10:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na działkę nr 91/10 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2018-11-02 08:44:05 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-10-29 15:21:11 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-10-29 14:01:50 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG] Maciej Żurkowski 2018-10-29 08:46:04 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG] Maciej Żurkowski 2018-10-29 08:45:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kw.2018 Maciej Żurkowski 2018-10-29 08:02:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.56.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-29 07:53:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE RKS.6220.20.2018 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-10-29 07:51:38 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-10-24 07:32:25 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-10-24 07:31:01 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-10-23 14:17:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.55.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-23 11:49:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Maciej Żurkowski 2018-10-23 11:45:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru wycinki drzew z terenu nieruchomości nr ewid. 459/11, obręb Międzychód Maciej Żurkowski 2018-10-23 11:43:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2018-10-23 11:04:30 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LXIV SESJI RMM z dnia 25 września 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-10-23 10:27:34 dodanie dokumentu