Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie usługi polegającej na przyjęciu,zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. Maciej Żurkowski 2016-12-02 10:25:55 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2016-12-02 08:06:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.101.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-12-02 07:05:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.101.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-12-02 07:05:38 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OG.0050.101.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-12-02 07:05:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) Maciej Żurkowski 2016-12-02 06:55:09 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2016-12-01 09:17:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-11-30 11:42:11 dodanie dokumentu
Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód - 15 szt. topola kanadyjska Maciej Żurkowski 2016-11-30 11:35:06 dodanie dokumentu
Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-11-30 11:33:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/310/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P Łowyń - gr. pow. (Piotry na długości 358m)". Agnieszka Kasińska 2016-11-30 10:56:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/317/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). Agnieszka Kasińska 2016-11-30 10:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/316/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń. Agnieszka Kasińska 2016-11-30 10:51:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/314/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębów: Dzięcielin i Gorzyń. Agnieszka Kasińska 2016-11-30 10:50:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2016r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-11-30 08:10:54 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:39:22 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:39:17 usunięcie załacznika
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:39:12 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:39:05 usunięcie załacznika
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Międzychód Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:38:59 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Międzychód Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:38:42 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr KJ.120.28.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem. Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:37:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.97.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnych do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/17 Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:35:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:35:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.97.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnych do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/17 Maciej Żurkowski 2016-11-30 07:32:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/315/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:26:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/315/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/314/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębów: Dzięcielin i Gorzyń. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:25:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/313/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulic w miejscowości Międzychód. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:24:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/312/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:24:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/311/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla sołtysów gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:23:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/310/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P Łowyń - gr. pow. (Piotry na długości 358m)". Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:23:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/309/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:22:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/308/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości instytucjom kultury z terenu Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/307/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:19:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/306/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:19:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/305/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/304/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:17:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/304/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:16:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/303/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lewice, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-11-29 15:15:39 dodanie dokumentu