Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ z XXIX SESJI RMM z dnia 30 sierpnia 2016 r. Agnieszka Kasińska 2016-09-23 13:55:18 dodanie dokumentu
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn. Maciej Żurkowski 2016-09-22 08:37:51 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-22 07:42:30 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-22 07:41:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-21 13:13:19 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-21 13:13:03 dodanie dokumentu
KOMISJE ŁĄCZONE Agnieszka Kasińska 2016-09-21 09:43:03 edycja dokumentu
Remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-09-21 09:13:26 dodanie dokumentu
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary. Maciej Żurkowski 2016-09-20 10:42:11 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2016-09-19 15:46:50 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2016-09-19 15:45:31 edycja dokumentu
XXIX/272/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. Agnieszka Kasińska 2016-09-19 14:14:10 dodanie dokumentu
XXIX/272/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. Agnieszka Kasińska 2016-09-19 14:12:17 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia udział w działce nr 530/4 obręb Mierzyn-Drzewce.. Jacek Paluszak 2016-09-19 09:52:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie SKO w Poznaniu. Maciej Żurkowski 2016-09-16 11:45:51 dodanie dokumentu
Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Zatom Nowy. Maciej Żurkowski 2016-09-16 09:26:00 dodanie dokumentu
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Dormowo. Maciej Żurkowski 2016-09-16 09:19:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Łowyń (dz. nr 274/19) Maciej Żurkowski 2016-09-15 20:32:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-15 20:29:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-09-15 20:27:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Gminy Międzychód- strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jacek Paluszak 2016-09-14 14:06:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na działkę nr 205/21 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2016-09-12 09:09:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na działkę nr 205/21 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2016-09-12 08:50:55 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2016-09-12 08:35:09 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2016-09-09 08:24:22 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2016-09-09 08:18:10 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2016-09-09 08:17:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-09-08 12:46:03 dodanie dokumentu
XXIX/278/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz, (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145)". Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:29:45 dodanie dokumentu
XXIX/277/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Muchocin na lata 2016-2020". Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:28:09 dodanie dokumentu
XXIX/276/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:26:42 dodanie dokumentu
XXIX/275/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorów zespołów przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:25:36 dodanie dokumentu
XXIX/274/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:23:53 dodanie dokumentu
XXIX/273/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni oraz barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P (pełna nazwa drogi: "( dr. nr 1717P) Międzychód - Gorzycko Stare - dr. nr 24"), na długości ok. 200 mb". Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:22:37 edycja dokumentu
XXIX/273/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni oraz barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P (pełna nazwa drogi: "( dr. nr 1717P) Międzychód - Gorzycko Stare - dr. nr 24"), na długości ok. 200 mb". Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:20:57 dodanie dokumentu
XXIX/272/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:18:39 dodanie dokumentu
XXIX/271/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:16:23 dodanie dokumentu
XXIX/270/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Stary, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:14:35 dodanie dokumentu
XXIX/269/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radgoszcz, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:13:29 dodanie dokumentu
XXIX/268/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Agnieszka Kasińska 2016-09-06 14:12:01 edycja dokumentu