Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2016-05-16 12:48:00 edycja dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2016-05-16 12:47:45 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-05-16 11:51:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 25/2, 25/3 oraz 25/4 obręb Głażewo. Jacek Paluszak 2016-05-16 11:47:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół JEDYNKA oraz Dyrektora Zespołu Szkół DWÓJKA Maciej Żurkowski 2016-05-12 19:29:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działkę nr 18/2 obręb Kolno. Jacek Paluszak 2016-05-12 10:46:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2016-05-10 14:05:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 1506/29 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-05-10 14:03:41 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 1506/29 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-05-10 14:03:11 edycja dokumentu
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 637 o pow. działki 1.662m2. Maciej Żurkowski 2016-05-09 17:55:22 dodanie dokumentu
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 579/2 o, pow. działki 761,00m2. Maciej Żurkowski 2016-05-09 17:50:50 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-05-09 17:43:44 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RMM z dnia 29 marca 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:13:57 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI RMM z dnia 15 marca 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:11:42 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RMM z dnia 23 lutego 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:11:26 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z XXI SESJI RMM z dnia 26 stycznia 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:10:56 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z XXI SESJI RMM z dnia 26 stycznia 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:10:30 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ Z XXI SESJI RMM z dnia 26 stycznia 2016 r. Maciej Żurkowski 2016-05-06 09:10:04 dodanie dokumentu
XXV/235/2016z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015 - 2023. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:54:02 edycja dokumentu
XXII/198/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy) Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:53:39 edycja dokumentu
XXI/185/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322) Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:53:25 edycja dokumentu
XXV/237/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Głażewo. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:53:04 edycja dokumentu
XXV/235/2016z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015 - 2023. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:52:48 edycja dokumentu
XXIV/220/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:52:21 edycja dokumentu
XXIV/219/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (dz. nr 21/1) Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:52:09 edycja dokumentu
XXIV/217/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (rejon ul. Dworkowej) Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:51:54 edycja dokumentu
XXIV/216/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:51:09 edycja dokumentu
XXII/200/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piłka na lata 2016-2020 Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:50:43 edycja dokumentu
XXII/199/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2016-2020 Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:50:29 edycja dokumentu
XXIV/216/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:49:58 edycja dokumentu
XXV/237/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Głażewo. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:49:38 dodanie dokumentu
XXV/236/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon ul. Bolesława Chrobrego, dz. 123/4). Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:49:03 dodanie dokumentu
XXV/235/2016z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015 - 2023. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:48:29 dodanie dokumentu
XXV/234/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:47:52 dodanie dokumentu
XXV/233/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:47:22 dodanie dokumentu
XXV/232/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:46:43 dodanie dokumentu
XXV/231/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:46:13 dodanie dokumentu
XXV/230/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:45:43 dodanie dokumentu
XXV/229/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:45:06 dodanie dokumentu
XXV/228/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Międzychód, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:44:32 dodanie dokumentu