Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-07-05 11:38:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2016-07-05 11:36:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działki nr 25/2, 25/3 oraz 25/4 obręb Głażewo. Jacek Paluszak 2016-07-05 11:23:12 dodanie dokumentu
Prezes Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. Ogłasza I  ustny ograniczony  przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MSK AQUALIFT Maciej Żurkowski 2016-07-05 10:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 23 czerwca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:18:16 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:15:39 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:15:27 usunięcie dokument
Zarządzenie nr KJ.120.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wskazania czynności podejmowanych w zakresie uzupełniania danych ewidencji podatków lokalnych oraz w procesie windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.19.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wskazania czynności podejmowanych w procesie windykacji niektórych należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:11:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.51.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016r. w sparwie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dla najlepszych uczniów - absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:09:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:08:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.55.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powołania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:06:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.54.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Międzychodu do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.53.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w Uchwale nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:04:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:02:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.41.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-07-04 10:00:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.40.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-07-04 09:59:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.43.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-07-04 09:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.42.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-07-04 09:53:16 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-07-04 09:51:06 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-07-01 13:53:49 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-07-01 13:42:14 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 22.03.2016 Maciej Żurkowski 2016-06-29 09:47:26 usunięcie dokument
Obowiązujące od 22.03.2016 Maciej Żurkowski 2016-06-29 09:45:49 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 27.08.2014 Maciej Żurkowski 2016-06-29 09:45:16 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2016-06-27 14:25:08 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2016-06-27 14:22:46 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2016-06-24 12:07:03 edycja dokumentu
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz innych nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe położone na terenie Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-06-23 14:39:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 695 obręb Łowyń Jacek Paluszak 2016-06-22 10:04:42 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2016-06-22 08:23:25 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z XXVII SESJI RMM z dnia 7 czerwca 2016 r. Agnieszka Kasińska 2016-06-20 16:54:45 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 13.05.2015 do 22.11.2017 Maciej Żurkowski 2016-06-16 14:26:22 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 23.01.2010 Maciej Żurkowski 2016-06-16 14:24:44 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 20.02.2015 Maciej Żurkowski 2016-06-16 14:21:29 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 27.08.2014 Maciej Żurkowski 2016-06-16 14:19:57 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 27.08.2014 Maciej Żurkowski 2016-06-16 14:13:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany Jacek Paluszak 2016-06-16 09:34:53 dodanie dokumentu
XXVII/257/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (część działki nr: 916/1 i 916/6). Agnieszka Kasińska 2016-06-15 08:45:18 dodanie dokumentu
XXVII/256/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Polna). Agnieszka Kasińska 2016-06-15 08:39:28 dodanie dokumentu