Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, działka nr 287/40 Międzychód Jacek Paluszak 2018-03-21 13:01:44 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Maciej Żurkowski 2018-03-21 09:58:30 edycja dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Maciej Żurkowski 2018-03-21 09:57:21 edycja dokumentu
Jednostki budżetowe i spółki Maciej Żurkowski 2018-03-21 09:20:19 edycja dokumentu
Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Cmentarnej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-20 12:24:21 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2018-03-20 11:24:30 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2018-03-20 10:33:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal ul. Sienna 5A/2 Międzychód. Jacek Paluszak 2018-03-20 10:01:15 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-03-19 16:50:04 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:42:00 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:36:24 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:35:56 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:34:15 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LIV SESJI RMM z dnia 27 lutego 2018 r Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:32:52 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LIV SESJI RMM z dnia 27 lutego 2018 r Agnieszka Kasińska 2018-03-16 11:32:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIV/517/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2018 roku. Maciej Żurkowski 2018-03-15 11:53:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIV/516/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2018-03-15 11:52:30 dodanie dokumentu
WYKAZ KĄPIELISK W GMINIE MIĘDZYCHÓD W 2018 ROKU Maciej Żurkowski 2018-03-15 11:51:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OG.0050.62.2017 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-15 10:34:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 22.03.2018 r. do 13.04.2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-03-14 11:41:06 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284) Maciej Żurkowski 2018-03-14 11:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-03-14 10:09:41 dodanie dokumentu
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Kamionnej - utwardzenie terenu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. Maciej Żurkowski 2018-03-14 09:38:04 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-03-12 11:36:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-03-09 12:08:52 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-03-09 12:01:42 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany Jacek Paluszak 2018-03-08 12:34:58 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds planowania przestrzennego i mienia komunalnego w UMiG w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-06 11:12:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:15:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:14:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 3/06 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2006r. Maciej Żurkowski 2018-03-05 16:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-03-05 10:50:28 dodanie dokumentu
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-03-02 12:07:52 edycja dokumentu
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. Agnieszka Kasińska 2018-03-02 12:00:08 edycja dokumentu
LIV/517/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2018 roku. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:12:38 dodanie dokumentu
LIV/516/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:12:00 dodanie dokumentu
LIV/515/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2018 roku. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:11:27 dodanie dokumentu
LIV/514/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2019 rok. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:10:50 dodanie dokumentu
LIV/513/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:10:23 dodanie dokumentu