Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-10-23 10:14:01 dodanie dokumentu
Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów dot. rozpoczęcia prac przez komisje w dniu wyborów Maciej Żurkowski 2018-10-19 07:54:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.54.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-18 07:42:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.53.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-18 07:41:06 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-10-17 10:16:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-10-16 17:07:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-10-16 17:07:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej Maciej Żurkowski 2018-10-16 17:04:21 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-10-12 12:44:38 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia , działka nr 561/8 obręb Mierzyn-Drzewce Jacek Paluszak 2018-10-12 08:16:49 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-10-11 10:25:22 edycja dokumentu
Rozliczenie przetargu działki obręb Łowyń. Jacek Paluszak 2018-10-10 14:41:07 dodanie dokumentu
Prezes MOSTiR sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze Hali sportowej, ul. Dworcowa 22 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-10-10 10:45:58 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-10-08 14:11:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.52.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli. Maciej Żurkowski 2018-10-08 13:20:47 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-10-08 12:08:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru wycinki drzew z terenu nieruchomości nr ewid. 459/11, obręb Międzychód Maciej Żurkowski 2018-10-08 08:58:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Międzychodzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Powiatu Międzychodzkiego Maciej Żurkowski 2018-10-08 08:55:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Maciej Żurkowski 2018-10-04 15:02:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Maciej Żurkowski 2018-10-04 15:02:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.24.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-10-04 10:55:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-10-04 10:52:53 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-10-04 07:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie KJ.120.23.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Maciej Żurkowski 2018-10-04 07:51:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-04 07:31:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-10-04 07:29:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2018-10-03 10:24:47 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-10-03 10:01:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.49.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-10-03 09:36:21 dodanie dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-10-02 19:00:20 edycja dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-10-02 18:59:33 edycja dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-10-02 18:58:56 edycja dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-10-02 18:58:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-10-02 09:26:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzychodzie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Międzychodu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-10-01 16:24:36 dodanie dokumentu
LXIV/593/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:39:53 dodanie dokumentu
LXIV/592/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/576/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:39:22 dodanie dokumentu
LXIV/591/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na współdziałanie Gminy Międzychód z Powiatem Międzychodzkim w przedmiocie realizacji celu publicznego z zakresu edukacji i wyrażenia zgody na zawarte w tym zakresie porozumienie. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:38:51 dodanie dokumentu
LXIV/590/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Międzychód na lata 2018-2022. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:38:25 dodanie dokumentu
LXIV/589/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:37:40 dodanie dokumentu