Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-11-15 11:02:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.36.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-11-15 11:00:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.37.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-11-15 10:58:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.38.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zespołu doradczego ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-11-15 10:57:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.84.2017 Burmistrza Międzychód z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-15 10:55:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.35.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające Regulamin Organizacyjny oraz niektóre inne zarządzenia Maciej Żurkowski 2017-11-15 08:45:04 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-11-14 08:33:54 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:24:36 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:22:28 edycja dokumentu
Obowiązująca od 23.11.2017 Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:16:41 dodanie dokumentu
Obowiązujące od 13.05.2015 do 22.11.2017 Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:15:19 edycja dokumentu
Obowiązujące od 13.05.2015 do 22.11.2017 Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:09:03 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-11-13 16:06:39 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-11-13 15:58:26 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-11-13 15:03:21 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Ośrodku Pomocy Społecznej: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator (1/2 etatu) Maciej Żurkowski 2017-11-13 14:03:24 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej: Pracownik Socjalny (1/2 etatu). Maciej Żurkowski 2017-11-13 14:02:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na działkę nr 599/16 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2017-11-13 09:49:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.80.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-10 11:46:30 dodanie dokumentu
L/472/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-11-08 13:17:38 dodanie dokumentu
L/471/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-11-08 13:16:59 edycja dokumentu
L/471/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-11-08 13:16:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.79.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 listopada 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-11-08 09:47:17 dodanie dokumentu
XLIX/463/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:19:00 dodanie dokumentu
XLIX/463/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:17:52 usunięcie dokument
XLIX/463/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:16:04 edycja dokumentu
XLIX/466/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:11:59 edycja dokumentu
XLIX/470/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łowyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowyniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Łowyniu. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:10:48 dodanie dokumentu
XLIX/469/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionnie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:09:26 edycja dokumentu
XLIX/469/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionnie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:08:33 dodanie dokumentu
XLIX/468/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:06:59 dodanie dokumentu
XLIX/467/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:06:20 dodanie dokumentu
XLIX/466/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:05:24 dodanie dokumentu
XLIX/465/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1). Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:04:02 dodanie dokumentu
XLIX/464/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:02:08 dodanie dokumentu
XLIX/463/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 15:00:43 dodanie dokumentu
XLIX/462/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:59:59 dodanie dokumentu
XLIX/461/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:59:23 dodanie dokumentu
XLIX/460/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:58:56 dodanie dokumentu
XLIX/459/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:58:18 dodanie dokumentu