Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:04:23 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:04:13 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:04:04 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:03:54 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:03:11 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:03:02 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:02:54 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:02:43 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:02:34 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:02:20 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:02:06 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:01:57 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:01:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:01:28 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:01:18 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:01:06 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:00:39 usunięcie dokument
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-17 13:31:00 edycja dokumentu
LVIII/543/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy gminą Międzychód, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Międzychód Agnieszka Kasińska 2018-05-17 09:42:55 edycja dokumentu
LVIII/543/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy gminą Międzychód, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Międzychód Agnieszka Kasińska 2018-05-17 09:42:25 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-05-17 09:25:37 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu: uchwały Nr LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Maciej Żurkowski 2018-05-16 15:17:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu: uchwały Nr LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Maciej Żurkowski 2018-05-16 15:17:24 dodanie dokumentu
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU Agnieszka Kasińska 2018-05-16 14:21:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.12.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-05-16 13:08:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie - drugi nabór Maciej Żurkowski 2018-05-16 13:05:41 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-05-16 13:03:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:45:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:45:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:43:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:43:38 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - decyzja Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:39:43 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:39:12 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:39:06 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:39:00 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:37:44 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:37:26 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:28:00 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:26:53 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:26:16 usunięcie dokument