Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:25:59 usunięcie załacznika
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:25:47 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:25:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:21:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:21:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:18:26 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie: "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:13:56 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie: "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:13:39 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:04:58 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:04:42 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:04:11 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:03:38 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:03:20 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:02:16 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:01:56 usunięcie załacznika
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:01:07 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:00:49 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-16 11:00:17 dodanie dokumentu
za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-05-16 10:57:36 usunięcie dokument
za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-05-16 10:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-05-16 09:01:04 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem. Maciej Żurkowski 2018-05-14 13:09:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2018-05-11 12:26:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. dowodów osobistych Maciej Żurkowski 2018-05-10 19:07:41 dodanie dokumentu
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 09:46:33 edycja dokumentu
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 09:45:28 edycja dokumentu
LVII/542/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 08:52:11 dodanie dokumentu
LVII/541/2018 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 08:51:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - strzelnica. Jacek Paluszak 2018-05-08 14:37:07 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-05-07 08:52:25 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-05-04 13:09:34 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-04 07:21:32 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-04 07:20:34 edycja dokumentu
Sprawozdania za 2017 r. Maciej Żurkowski 2018-05-02 07:55:21 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-04-30 14:58:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-04-30 14:57:05 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-04-30 13:14:54 edycja dokumentu
LVI/540/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:06:24 dodanie dokumentu
LVI/539/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia i załatwienia skargi oraz przekazania skargi właściwemu organowi. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:56 dodanie dokumentu
LVI/538/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:29 dodanie dokumentu