Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LXIV/588/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:36:49 dodanie dokumentu
LXIV/587/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/319/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:36:17 dodanie dokumentu
LXIV/586/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:35:45 dodanie dokumentu
LXIV/585/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:35:19 dodanie dokumentu
LXIV/584/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:34:43 dodanie dokumentu
LXIV/583/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:34:11 dodanie dokumentu
LXIV/582/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:33:38 dodanie dokumentu
LXIV/581/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:33:09 dodanie dokumentu
LXIV/580/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-10-01 14:32:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Międzychodzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-09-28 13:24:40 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-09-27 07:28:29 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Łowyń Maciej Żurkowski 2018-09-27 07:27:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-09-26 09:11:55 dodanie dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-25 15:01:41 edycja dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:09:48 edycja dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:09:21 edycja dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:08:06 dodanie dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:06:34 usunięcie dokument
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:06:10 edycja dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:05:48 dodanie dokumentu
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:05:21 usunięcie dokument
za rok 2018 na koniec kadencji Maciej Żurkowski 2018-09-25 10:05:07 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Maciej Żurkowski 2018-09-24 16:35:49 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LXIII SESJI RMM z dnia 28 sierpnia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-09-20 12:12:43 dodanie dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-15 15:45:06 edycja dokumentu
Terytorialne Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-15 15:44:17 edycja dokumentu
Interpretacja nr 2 - Interpretacja indywidualna z 12.09.2018 w sprawie wyłączenia użytków rolnych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości Maciej Żurkowski 2018-09-14 12:18:17 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zatomiu Nowym: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu Nowym Maciej Żurkowski 2018-09-14 11:35:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.47.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Maciej Żurkowski 2018-09-13 19:05:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-09-13 19:01:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.19.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-09-13 19:00:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji (zamówienia publiczne) w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:57:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:55:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:55:02 dodanie dokumentu
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:49:55 edycja dokumentu
Dane o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Miejskiej Międzychodu i Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:48:21 edycja dokumentu
Dane o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Miejskiej Międzychodu i Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-09-13 18:47:51 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu przetargu Jacek Paluszak 2018-09-13 10:16:44 edycja dokumentu
Informacja o unieważnieniu przetargu Jacek Paluszak 2018-09-13 10:14:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-09-13 08:46:11 dodanie dokumentu