Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLIX/458/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:57:24 dodanie dokumentu
XLIX/457/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:56:52 dodanie dokumentu
XLIX/456/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:56:21 dodanie dokumentu
XLIX/455/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:55:50 dodanie dokumentu
XLIX/454/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości 500 m". Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:55:05 dodanie dokumentu
XLIX/453/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1726P w m. Mnichy na długości 235 mb". Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:54:20 dodanie dokumentu
XLIX/452/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:53:44 dodanie dokumentu
XLIX/451/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-11-07 14:53:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-11-07 14:44:03 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-11-07 13:12:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Łowyń Jacek Paluszak 2017-11-07 08:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.78.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powierzenia zarządzania Cmentarzem Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Międzychodzie w zarządzanie Miejskiej Spółce Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-03 09:14:49 dodanie dokumentu
Informacja o liczbie uczniów w przedszkolach oraz kwocie dotacji na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-11-02 07:27:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.77.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-11-02 07:25:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.76.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-11-02 07:23:43 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-10-31 08:53:27 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-10-30 13:30:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.71.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2017r. w sprawie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-27 07:11:40 dodanie dokumentu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-26 13:30:52 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kw. 2017r. Maciej Żurkowski 2017-10-26 11:32:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na działkę nr 64/47 Bielsko Jacek Paluszak 2017-10-25 09:54:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2017-10-25 08:32:32 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-10-24 09:07:21 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r. Maciej Żurkowski 2017-10-19 13:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.74.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom jednostek oraz nauczycielom szkół i przedszkoli Maciej Żurkowski 2017-10-19 07:51:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.75.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-10-19 07:46:36 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-10-18 15:27:05 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2, obręb Łowyń Maciej Żurkowski 2017-10-18 11:21:44 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2, obręb Łowyń Maciej Żurkowski 2017-10-18 11:21:09 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-10-18 08:17:32 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLVIII SESJI RMM z dnia 12 października 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-10-17 15:15:22 dodanie dokumentu
KOMISJE ŁĄCZONE Agnieszka Kasińska 2017-10-17 10:01:59 edycja dokumentu
XLVIII/450/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:09:54 dodanie dokumentu
XLVIII/449/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:09:20 dodanie dokumentu
XLVIII/448/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:08:48 edycja dokumentu
XLVIII/448/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:08:20 dodanie dokumentu
XLVIII/447/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzycko Stare, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:07:47 dodanie dokumentu
XLVIII/446/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-16 15:07:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.60.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-16 08:20:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.59.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie Maciej Żurkowski 2017-10-16 08:20:41 edycja dokumentu