Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap Maciej Żurkowski 2018-02-05 11:07:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-02-05 07:55:45 dodanie dokumentu
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:51:25 edycja dokumentu
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:50:21 dodanie dokumentu
LIII/507/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:49:43 dodanie dokumentu
LIII/506/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:49:09 dodanie dokumentu
LIII/505/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerami 17/1 i 16 obręb Mnichy, stanowiących własność Gminy Międzychód na czas nieoznaczony. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:47:57 dodanie dokumentu
LIII/504/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:47:11 dodanie dokumentu
LIII/503/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:45:09 dodanie dokumentu
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:44:25 dodanie dokumentu
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:43:17 dodanie dokumentu
LIII/500/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:35:51 dodanie dokumentu
LIII/499/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:35:19 dodanie dokumentu
LIII/498/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:34:38 edycja dokumentu
LIII/498/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:33:14 dodanie dokumentu
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:32:31 edycja dokumentu
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:31:32 dodanie dokumentu
LIII/496/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:30:36 dodanie dokumentu
LIII/495/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:29:54 dodanie dokumentu
LIII/494/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:29:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-02-02 08:01:25 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-31 12:17:30 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-01-31 10:27:37 dodanie dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 08:09:48 edycja dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:54 dodanie dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:32 usunięcie dokument
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:08 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:51:46 dodanie dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:45:31 edycja dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:45:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ds. planowanie przestrzennego i mienia komunalnego Maciej Żurkowski 2018-01-29 16:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-29 16:00:34 dodanie dokumentu
w dniu odwołania lub rozwiązania umowy Maciej Żurkowski 2018-01-29 15:54:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018. Maciej Żurkowski 2018-01-29 15:49:48 dodanie dokumentu
LII/485/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2018-01-29 12:08:38 edycja dokumentu
Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-25 11:14:06 dodanie dokumentu
Ważne informacje dla przedsiębiorców - JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo) Maciej Żurkowski 2018-01-24 14:00:27 edycja dokumentu
Ważne informacje dla przedsiębiorców - JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo) Maciej Żurkowski 2018-01-24 13:59:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mierzyn. Jacek Paluszak 2018-01-23 09:00:43 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-23 08:47:30 edycja dokumentu