Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LX/551/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. Agnieszka Kasińska 2018-06-06 14:31:08 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-05 14:13:03 edycja dokumentu
LIX/550/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/530/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:13:34 dodanie dokumentu
LIX/549/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:09:08 dodanie dokumentu
LIX/548/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:08:31 dodanie dokumentu
LIX/547/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:07:54 dodanie dokumentu
LIX/546/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:03:48 dodanie dokumentu
LIX/545/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:02:53 dodanie dokumentu
LIX/544/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-06-04 14:02:12 dodanie dokumentu
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:54:32 usunięcie załacznika
Przetarg ZOEiAO: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:34:18 usunięcie załacznika
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-04 13:29:54 usunięcie załacznika
Wyłożenie do publicznego wglądu: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-06-04 11:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.24.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 maja 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Żurkowski 2018-05-30 08:07:52 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-05-29 14:57:51 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-28 13:32:05 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LVIII SESJI RMM z dnia 14 maja 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-28 13:08:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Bielsko Jacek Paluszak 2018-05-28 09:31:30 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2018-05-25 08:47:08 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LVII SESJI RMM z dnia 7 maja 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-24 14:28:39 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LVI SESJI RMM z dnia 24 kwietnia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-05-24 14:27:51 dodanie dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu. Maciej Żurkowski 2018-05-24 11:17:32 dodanie dokumentu
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-05-24 08:05:29 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wnioski Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:53:41 dodanie dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) - wyłożenie do publicznego wglądu. Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:50:22 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - decyzja - umorzenie opłaty Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:44:00 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - decyzja - umorzenie opłaty "Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia" Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:39:47 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja - umorzenie opłaty "Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia" Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:39:30 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja - umorzenie opłaty "Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia" Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:39:15 edycja dokumentu
Informacja o wycince - decyzja - umorzenie opłaty "Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia" Maciej Żurkowski 2018-05-24 07:38:27 dodanie dokumentu
Komisje Rady Miejskiej Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-05-23 10:00:27 edycja dokumentu
Skład Rady Miejskiej Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-05-23 09:59:53 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 04.06.2018 r. do 25.06.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-23 07:27:26 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 04.06.2018 r. do 25.06.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-05-23 07:27:12 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-22 14:03:59 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:16:43 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:16:33 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:16:24 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:16:15 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2017r. Maciej Żurkowski 2018-05-18 07:16:06 edycja dokumentu