Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-09-13 08:43:31 dodanie dokumentu
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za I półrocze 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.43.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:53:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:52:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:18:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:18:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:17:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-09-12 13:17:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.46.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie realizacji Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" Maciej Żurkowski 2018-09-12 08:49:06 dodanie dokumentu
Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów społecznych Maciej Żurkowski 2018-09-11 08:18:41 dodanie dokumentu
Terytorialne Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-11 08:17:50 edycja dokumentu
Terytorialne Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-10 20:27:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.45.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Maciej Żurkowski 2018-09-10 14:43:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.45.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Maciej Żurkowski 2018-09-10 14:43:20 dodanie dokumentu
Gmina Międzychód: Usługa ubezpieczenia Gminy Międzychód oraz jednostek organizacyjnych Maciej Żurkowski 2018-09-10 12:07:59 dodanie dokumentu
Terytorialne Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:34:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 12/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolno, gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:12:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego dla 160 szt., położonego na dz. nr  180 oraz 181 Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:10:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.6.2018 Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:03:49 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:00:38 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-09-10 08:00:20 usunięcie dokument
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-09-10 07:59:44 usunięcie dokument
Obwodowe Komisje Wyborcze Maciej Żurkowski 2018-09-10 07:58:49 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Międzychodu o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych Maciej Żurkowski 2018-09-10 07:57:40 edycja dokumentu
Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrował Komisarz Wyborczy w Poznaniu Maciej Żurkowski 2018-09-10 07:57:01 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-09-05 09:36:34 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-09-05 09:36:11 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. nr 91/10 Bielsko. Jacek Paluszak 2018-09-04 11:27:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-09-04 09:08:06 dodanie dokumentu
LXIII/579/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:48:36 dodanie dokumentu
LXIII/578/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:15:21 dodanie dokumentu
LXIII/577/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44). Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:14:20 edycja dokumentu
LXIII/577/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44). Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:13:59 dodanie dokumentu
LXIII/576/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:13:32 dodanie dokumentu
LXIII/575/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Międzychód odrębnych obwodów głosowania. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:13:01 dodanie dokumentu
LXIII/574/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:12:22 edycja dokumentu
LXIII/574/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-09-03 15:12:02 dodanie dokumentu
LXIII/573/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2018-09-03 14:00:47 edycja dokumentu
LXIII/573/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2018-09-03 14:00:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXIII/575/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Międzychód odrębnych obwodów głosowania Maciej Żurkowski 2018-09-03 09:20:52 dodanie dokumentu