Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-13 13:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.67.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2017r. w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Mierzyn na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.55.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:50:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:48:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.73.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Sportowa w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:45:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.72.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2017r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód - ul. Teresy Remiszewskiej oraz ul. Józefa Kinala w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:43:17 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE RKS.6220.16.2017 Burmistrza Międzychodu o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:05:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.59.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie Maciej Żurkowski 2017-10-12 08:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.60.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:59:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.62.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:58:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.61.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.62.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 września 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:55:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Maciej Żurkowski 2017-10-12 07:46:22 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2017-10-11 07:50:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Ośrodku Pomocy Społecznej: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator (1/2 etatu) Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:44:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej: Pracownik Socjalny (1/2 etatu). Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:44:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Ośrodku Pomocy Społecznej: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator (1/2 etatu) Maciej Żurkowski 2017-10-10 12:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.69.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-10-10 09:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.70.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2017r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:57:47 dodanie dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:37:26 edycja dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:26:42 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-10-10 08:26:08 edycja dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:25:36 edycja dokumentu
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Maciej Żurkowski 2017-10-10 08:24:41 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLVII SESJI RMM z dnia 28 września 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-10-09 09:42:09 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2017-10-09 08:56:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.68.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu" dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-09 08:54:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-10-09 08:50:48 dodanie dokumentu
XLVII/445/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gmina Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:22:49 dodanie dokumentu
XLVII/444/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:22:22 edycja dokumentu
XLVII/444/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:21:58 dodanie dokumentu
XLVII/443/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2). Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:21:28 edycja dokumentu
XLVII/443/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2). Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:20:59 dodanie dokumentu
XLVII/442/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:20:32 dodanie dokumentu
XLVII/441/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zezwolenia na współdziałanie Gminy Międzychód z Powiatem Międzychodzkim w przedmiocie realizacji celu publicznego z zakresu edukacji i wyrażenia zgody na zawarte w tym zakresie porozumienie. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:20:00 dodanie dokumentu
XLVII/440/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łowyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowyniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Łowyniu. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:19:36 dodanie dokumentu
XLVII/439/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionnie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:19:07 dodanie dokumentu
XLVII/438/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:18:19 dodanie dokumentu
XLVII/437/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:17:48 dodanie dokumentu
XLVII/436/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:17:19 dodanie dokumentu