Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LVI/537/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:05 dodanie dokumentu
LVI/536/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:04:33 dodanie dokumentu
LVI/535/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:03:59 dodanie dokumentu
LVI/534/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania Przebudowa chodnika w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:03:01 dodanie dokumentu
LVI/533/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:02:22 dodanie dokumentu
LVI/532/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:01:41 dodanie dokumentu
Przetarg ZOEiAO: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-04-30 09:13:57 dodanie dokumentu
Sprawozdania Budżetowe za I kwartał 2018 Maciej Żurkowski 2018-04-27 11:51:00 dodanie dokumentu
Postanowienie RKS.6220.3.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 14:01:37 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 10:32:01 usunięcie dokument
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 10:05:28 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) Maciej Żurkowski 2018-04-26 08:35:41 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-04-24 13:12:30 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:35:55 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:35:42 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:18:50 edycja dokumentu
Wykonanie remontu mostku przez Strugę Wartelnik w obrębie geodezyjnym w. Zatom Stary Maciej Żurkowski 2018-04-23 09:44:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-04-20 12:26:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-04-20 12:16:53 dodanie dokumentu
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017 rok Maciej Żurkowski 2018-04-19 13:25:06 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-04-17 12:10:56 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-04-16 13:49:08 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-04-16 13:48:49 usunięcie dokument
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-16 11:58:10 edycja dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-16 11:57:51 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-04-16 11:32:25 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LV SESJI RMM z dnia 27 marca 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-04-16 11:16:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. działka nr 1575/4 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-04-16 10:25:27 dodanie dokumentu
Komunikat - wejście w życie uchwał antysmogowych Maciej Żurkowski 2018-04-12 10:27:43 edycja dokumentu
Komunikat - wejście w życie uchwał antysmogowych Maciej Żurkowski 2018-04-12 10:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-04-11 13:54:50 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej) Maciej Żurkowski 2018-04-11 10:21:54 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-09 11:52:22 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-09 11:51:58 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-09 11:51:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.19.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Sołectwu Zatom Nowy Maciej Żurkowski 2018-04-06 09:31:12 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-04-05 15:05:13 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-04-05 15:03:10 usunięcie załacznika
Informacja o stanie mienia za 2018 rok Maciej Żurkowski 2018-04-05 09:32:06 usunięcie dokument
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-04-04 13:42:46 edycja dokumentu