Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-23 08:46:19 edycja dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024 Maciej Żurkowski 2018-01-23 08:41:30 dodanie dokumentu
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-23 08:41:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia nabory kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-19 08:24:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2018-01-18 13:50:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-18 13:31:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.5.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-17 13:25:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wycięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni w cm 170, 100, 170, 250, 242, 230, 164, 134, 205, 134, 185, 170, 190 z terenu nieruchomości nr ewid 19, obręb geodezyjny Tuczępy. Drzewa zlokalizowane są wzdłuż drogi publicznej w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Maciej Żurkowski 2018-01-16 11:12:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2018-01-15 16:26:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-15 15:59:57 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2018-01-15 14:11:40 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-15 13:59:07 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-15 10:39:27 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-15 10:39:09 edycja dokumentu
Zakończenie naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Maciej Żurkowski 2018-01-12 15:27:06 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-01-10 11:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.43.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 04 stycznia 2016r. zmienione przez Zarządzenie Nr KJ.120.12.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016r. Zarządzenie Nr KJ.120.17.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr KJ.120.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr KJ.120.27.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 maja 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Maciej Żurkowski 2018-01-10 09:06:44 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2016r. Maciej Żurkowski 2018-01-09 07:26:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2018-01-05 13:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.101.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-01-05 12:01:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jacek Paluszak 2018-01-04 14:28:25 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-04 13:18:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-04 13:01:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:50:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie naboru na stanowisko strażnika miejskiego Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:44:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:38:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:36:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-03 07:36:23 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-02 14:36:49 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-02 10:58:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.98.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2018. Maciej Żurkowski 2018-01-02 10:38:11 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-02 09:53:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.100.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania zadania publicznego do realizacji przez jednostkę organizacyjną Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:46:05 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:30:21 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:28:26 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:16:40 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.94.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:57:59 dodanie dokumentu