Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLVII/435/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:16:51 dodanie dokumentu
XLVII/434/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:16:17 dodanie dokumentu
XLVII/433/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sowia Góra, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:15:43 dodanie dokumentu
XLVII/432/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Skrzydlewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:14:58 dodanie dokumentu
XLVII/431/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:14:28 dodanie dokumentu
XLVII/430/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:13:55 dodanie dokumentu
XLVII/429/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krzyżkówko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-10-06 12:12:51 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-10-06 09:43:03 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-10-04 13:30:59 edycja dokumentu
Wykonywanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Międzychód. Ewa Wyrembska 2017-10-04 10:04:58 dodanie dokumentu
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie Ewa Wyrembska 2017-10-03 12:17:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.64.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2017r. w sprawie powołania komisji oględzin nowych pomieszczeń lokali zgłoszonych jako miejsca prowadzenia niepublicznego żłobka i przedszkola Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:52:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.65.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:36:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.63.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2017r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:34:30 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zmian w nocnej i świątecznej pomocy medycznej Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:30:17 edycja dokumentu
Informacja Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zmian w nocnej i świątecznej pomocy medycznej Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:29:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.58.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 września 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:26:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.58.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 września 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-10-02 20:26:07 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-09-29 08:56:55 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 599/16 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2017-09-28 11:08:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łowyń Jacek Paluszak 2017-09-26 14:31:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Łowyń. Jacek Paluszak 2017-09-25 10:27:31 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-09-22 09:00:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Maciej Żurkowski 2017-09-21 14:39:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.46.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu Maciej Żurkowski 2017-09-21 14:38:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie OG.0050.54.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie Maciej Żurkowski 2017-09-18 12:52:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie OG.0050.53.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Zespole Szkół w Łowyniu Maciej Żurkowski 2017-09-18 12:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie OG.0050.52.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-09-18 12:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie OG.0050.51.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-09-18 12:48:22 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-09-14 13:48:34 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-09-14 13:48:24 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydatów do Międzychodzkiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego Maciej Żurkowski 2017-09-13 13:39:19 dodanie dokumentu
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania mającego na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków. Maciej Żurkowski 2017-09-13 13:38:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-09-13 12:10:53 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-09-12 09:26:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.56.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2017r. w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne Maciej Żurkowski 2017-09-11 16:32:11 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-09-08 13:13:21 edycja dokumentu
Dowozy dzieci do jednostek oświatowych Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-09-08 07:51:23 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLVI SESJI RMM z dnia 22 sierpnia 2017 r Agnieszka Kasińska 2017-09-06 12:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.45.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-09-06 10:12:59 dodanie dokumentu