Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozliczenie przetargu działka nr 1575/4 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2018-09-03 08:32:45 dodanie dokumentu
Informacja o rozpoczęciu prac nad Projektem uchwały budżetowej na 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-08-31 13:24:07 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 Maciej Żurkowski 2018-08-30 15:08:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycci - działka nr 50/1 obręb Zatom Stary Jacek Paluszak 2018-08-30 08:34:08 dodanie dokumentu
Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrował Komisarz Wyborczy w Poznaniu Maciej Żurkowski 2018-08-28 13:58:03 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Międzychodu o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych Maciej Żurkowski 2018-08-24 13:31:29 dodanie dokumentu
Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Maciej Żurkowski 2018-08-24 12:51:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu - SKO.OŚ.405.412.2017 Maciej Żurkowski 2018-08-24 11:15:50 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR DPZ-5240-1/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Maciej Żurkowski 2018-08-24 08:38:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.42.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-08-24 07:46:28 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-08-23 08:12:48 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ z LXII SESJI RMM z dnia 24 lipca 2018 r Agnieszka Kasińska 2018-08-22 11:52:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki w Łowyniu. Jacek Paluszak 2018-08-22 11:37:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-08-22 07:23:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, dla wyboru Rad Powiatu Międzychodzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-08-22 07:15:16 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców Maciej Żurkowski 2018-08-21 07:17:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-20 14:37:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-20 14:36:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.18.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-20 14:36:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-20 14:27:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.40.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-08-17 09:40:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.39.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-08-17 09:37:46 dodanie dokumentu
Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-08-16 15:22:19 edycja dokumentu
Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-08-16 15:21:40 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych Maciej Żurkowski 2018-08-16 15:17:15 dodanie dokumentu
Informacja PKW o warunkach udziału w wyborach przez obywateli polskich Maciej Żurkowski 2018-08-16 15:16:30 dodanie dokumentu
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:14:25 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LIV/513/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:13:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LV/523/2018 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:13:13 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:12:19 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:12:09 dodanie dokumentu
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:10:04 edycja dokumentu
Mapa okręgów i obwodów wyborczych Maciej Żurkowski 2018-08-14 11:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:29:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.17.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:29:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:26:55 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-08-09 14:23:01 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-08-07 10:48:31 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-08-06 16:42:23 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-08-02 10:27:52 dodanie dokumentu