Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jednostki budżetowe i spółki Maciej Żurkowski 2018-04-04 09:12:57 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA BP i CAK Maciej Żurkowski 2018-04-03 14:32:49 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-03 14:32:20 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-03 14:32:08 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Międzychód Maciej Żurkowski 2018-04-03 14:31:22 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Międzychód Maciej Żurkowski 2018-04-03 14:30:51 usunięcie dokument
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2017 r. Maciej Żurkowski 2018-04-03 12:19:01 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-03 09:42:40 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód - instytucja wykreślona z rejestru w dniu 01.04.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-04-03 09:42:27 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-03-30 11:18:42 edycja dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-30 10:54:01 edycja dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-30 10:53:17 edycja dokumentu
LV/531/2018 z dnia 27 marca 2018 r. przekazująca petycję do Burmistrza Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:16:27 dodanie dokumentu
LV/530/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:15:51 dodanie dokumentu
LV/529/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:15:23 dodanie dokumentu
LV/528/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5). Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:14:58 dodanie dokumentu
LV/527/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej). Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:14:25 dodanie dokumentu
LV/526/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/455/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekazania gminnym oświatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:13:53 dodanie dokumentu
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:13:12 dodanie dokumentu
LV/524/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:12:36 dodanie dokumentu
LV/523/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:11:52 dodanie dokumentu
LV/522/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:11:19 dodanie dokumentu
LV/521/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:10:52 dodanie dokumentu
LV/520/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:10:27 dodanie dokumentu
LV/519/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:09:57 dodanie dokumentu
LV/518/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-03-30 09:09:19 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. przez Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-03-30 07:44:35 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-03-30 07:43:54 dodanie dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-30 07:42:49 edycja dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-30 07:40:21 dodanie dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:35:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:34:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 marca 2018r. w sprawie planu sprawdzeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:33:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:32:02 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia za 2018 rok Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:28:45 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. (po aktualizacji w dniu 28 marca 2018 roku) Maciej Żurkowski 2018-03-29 12:24:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na działkę nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-03-29 08:55:54 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Radę Miejską Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-03-28 13:32:13 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Radę Miejską Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-03-28 13:31:39 dodanie dokumentu
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Międzychodu w 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-03-28 13:30:58 edycja dokumentu