Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej ˝obwodnicy˝ Międzychodu - III etap Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem. Maciej Żurkowski 2016-04-20 09:15:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.12.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016r. zmieniające Zarządzenie KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 04 stycznia 2016r. Maciej Żurkowski 2016-04-18 12:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KJ.120.9.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodu. Maciej Żurkowski 2016-04-18 12:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:53:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.1.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:50:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.24.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkusowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz przyjęcia regulaminu konkursu. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:35:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-04-18 11:33:13 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza o petycjach w 2015r. Maciej Żurkowski 2016-03-22 08:17:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych, organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie ? Plac Kościuszki. Maciej Żurkowski 2016-03-21 14:25:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:36:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.19.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:35:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.18.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 marca 2016r. w sprawie propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:34:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.17.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania ofert na realizację zadań zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:32:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 luty 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:30:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.14.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły. Maciej Żurkowski 2016-03-15 08:27:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy). Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:54:49 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322). Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:52:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:49:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:48:43 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-03-09 12:23:35 edycja dokumentu
Dostawa i montaż urządzeń na Place zabaw w miejscowościach (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka), w ramach zadania: ˝Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości˝. Maciej Żurkowski 2016-03-04 16:58:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.15.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Maciej Żurkowski 2016-03-01 10:28:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Administrator ds. Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 15:01:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Administrator ds. Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 15:01:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.8.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:17:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.6.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:16:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:16:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.5.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, soprtu, turystyki i rekreacji w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:15:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.2.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:14:32 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-02-29 10:00:14 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-02-29 09:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w UMiG w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:01:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:12:20 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:10:45 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:10:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.10.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji archiwalnej. Maciej Żurkowski 2016-02-24 12:03:12 dodanie dokumentu