Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr OG.0050.47.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Międzychodu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łowyniu Maciej Żurkowski 2017-09-06 10:08:47 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 50/1 obręb Zatom Stary. Jacek Paluszak 2017-09-06 08:54:29 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-09-06 08:47:45 dodanie dokumentu
w dniu odwołania lub rozwiązania umowy Maciej Żurkowski 2017-09-06 08:24:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej De 160/PE, De 110/PE, De 90/PE, łączącej miejscowość Głażewo z miejscowością Łowyń, zlokalizowanych w Gminie Międzychód, województwo wielkopolskie. Maciej Żurkowski 2017-09-06 08:21:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-09-05 12:45:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-09-05 12:44:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-09-05 12:29:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-09-05 11:56:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.50.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 Maciej Żurkowski 2017-09-05 11:54:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury. Maciej Żurkowski 2017-09-04 16:45:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury. Maciej Żurkowski 2017-09-04 16:44:41 edycja dokumentu
Opinia RIO o informacji o wykonaniu budżetu za I Półrocze 2017 Maciej Żurkowski 2017-09-04 08:05:28 dodanie dokumentu
Zgromadzenia uproszczone Maciej Żurkowski 2017-09-04 07:47:01 usunięcie dokument
Zgromadzenia uproszczone Maciej Żurkowski 2017-09-04 07:46:41 dodanie dokumentu
Zgromadzenia uproszczone Maciej Żurkowski 2017-09-04 07:46:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 64/47 Bielsko Jacek Paluszak 2017-09-01 10:00:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2017-08-31 09:15:58 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2017-08-31 09:14:02 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2017-08-31 08:54:10 dodanie dokumentu
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2018 r. Maciej Żurkowski 2017-08-30 15:06:54 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Międzychód za I półrocze 2017r. Maciej Żurkowski 2017-08-28 12:04:13 dodanie dokumentu
XLVI/428/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 12:02:24 dodanie dokumentu
XLVI/427/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 12:01:57 dodanie dokumentu
XLVI/426/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 12:01:31 dodanie dokumentu
XLVI/425/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 12:00:23 dodanie dokumentu
XLVI/424/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 11:59:53 dodanie dokumentu
XLVI/423/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 11:57:40 dodanie dokumentu
XLVI/422/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dormowo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 11:57:01 dodanie dokumentu
XLVI/421/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Piłka, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-08-28 11:56:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.49.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-08-28 09:20:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-08-25 13:34:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-08-24 12:09:53 dodanie dokumentu
Gmina Międzychód: Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 - ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-08-24 11:02:25 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-08-24 08:32:26 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE RKS.6220.19.2017 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2017-08-24 07:29:24 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-08-23 09:22:58 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-08-23 09:22:17 edycja dokumentu
Gmina Międzychód: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód odcinek 1. Maciej Żurkowski 2017-08-22 13:28:31 dodanie dokumentu
Gmina Międzychód: Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-08-22 10:02:22 dodanie dokumentu