Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr OG.0050.100.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania zadania publicznego do realizacji przez jednostkę organizacyjną Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:54:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.99.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:51:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-28 22:52:10 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LII SESJI RMM z dnia 19 grudnia 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 13:50:48 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:05:05 edycja dokumentu
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:04:32 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:03:46 edycja dokumentu
LII/493/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:11:26 dodanie dokumentu
LII/492/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:10:36 dodanie dokumentu
LII/491/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:10:07 dodanie dokumentu
LII/490/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:09:24 dodanie dokumentu
LII/489/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:07:01 dodanie dokumentu
LII/488/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:06:38 edycja dokumentu
LII/488/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:06:16 dodanie dokumentu
LII/487/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:03:02 dodanie dokumentu
LII/486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:50:50 edycja dokumentu
LII/486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:39:55 dodanie dokumentu
LII/485/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:39:07 dodanie dokumentu
LII/484/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:38:03 dodanie dokumentu
LII/483/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:37:32 dodanie dokumentu
LII/482/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:36:46 dodanie dokumentu
LII/481/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:36:06 dodanie dokumentu
LII/480/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2024. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:35:27 dodanie dokumentu
LII/479/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:34:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia Maciej Żurkowski 2017-12-27 14:47:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2017r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-12-27 10:48:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-12-27 08:02:56 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-12-20 15:16:39 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-12-20 15:16:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji Maciej Żurkowski 2017-12-20 14:05:31 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2017-12-20 09:24:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-12-19 14:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.42.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie nr KJ.120.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2017-12-18 09:39:16 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LI SESJI RMM z dnia 28 listopada 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-12-18 09:17:06 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-12-15 08:23:52 edycja dokumentu
Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2018 r. Maciej Żurkowski 2017-12-13 22:48:06 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2018 r. Maciej Żurkowski 2017-12-13 15:02:40 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu nieograniczonego Łowyń Jacek Paluszak 2017-12-13 08:37:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-08 14:00:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-08 14:00:40 edycja dokumentu