Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jednostki budżetowe i spółki Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:27:45 edycja dokumentu
Jednostki budżetowe i spółki Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:26:43 edycja dokumentu
Jednostki budżetowe i spółki Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:20:31 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:16:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.78.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2019-01-02 08:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.75.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2019-01-02 07:32:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.76.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2019-01-02 07:31:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.75.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2019-01-02 07:30:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - działka nr 374/3 Międzychód Jacek Paluszak 2018-12-28 09:53:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-12-28 09:07:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-12-28 09:04:17 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 598/1 oraz 598/3 obręb Międzychód Jacek Paluszak 2018-12-27 11:24:39 dodanie dokumentu
III/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:16:42 dodanie dokumentu
III/22/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:16:05 dodanie dokumentu
III/21/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:15:31 dodanie dokumentu
III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:15:01 edycja dokumentu
III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:14:24 dodanie dokumentu
III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 - 2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:14:00 edycja dokumentu
III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 - 2023. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:13:38 dodanie dokumentu
III/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:13:04 dodanie dokumentu
III/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:12:28 dodanie dokumentu
III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:11:57 dodanie dokumentu
III/15/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:11:31 dodanie dokumentu
III/14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:11:04 dodanie dokumentu
III/13/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-12-21 14:10:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy wydanych przed dniem wejścia w życie Maciej Żurkowski 2018-12-20 14:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.4.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-12-20 14:39:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.74.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-12-20 07:21:27 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z II SESJI RMM z dnia 6 grudnia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-12-19 08:13:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.73.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji dodatkowej stanowiącej integralna część sprawozdania finansowego oraz materiałów dołączanych do sprawozdania finansowego Maciej Żurkowski 2018-12-18 07:26:24 dodanie dokumentu
II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-12-14 13:38:35 dodanie dokumentu
II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018". Agnieszka Kasińska 2018-12-14 13:38:03 edycja dokumentu
II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018". Agnieszka Kasińska 2018-12-14 13:37:40 edycja dokumentu
II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018". Agnieszka Kasińska 2018-12-14 13:37:25 dodanie dokumentu
II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-12-14 13:36:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym działka nr 91/10 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2018-12-13 10:13:56 dodanie dokumentu
ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym działka nr 692 obręb Łowyń. Jacek Paluszak 2018-12-13 09:40:56 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 692 obręb Łowyń Jacek Paluszak 2018-12-11 12:34:47 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 91/10 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2018-12-11 12:26:28 dodanie dokumentu