Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:32:31 edycja dokumentu
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:31:32 dodanie dokumentu
LIII/496/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:30:36 dodanie dokumentu
LIII/495/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:29:54 dodanie dokumentu
LIII/494/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:29:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-02-02 08:01:25 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-31 12:17:30 edycja dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2018-01-31 10:27:37 dodanie dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 08:09:48 edycja dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:54 dodanie dokumentu
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:32 usunięcie dokument
Opinia RIO - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:53:08 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:51:46 dodanie dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:45:31 edycja dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2018-01-31 07:45:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ds. planowanie przestrzennego i mienia komunalnego Maciej Żurkowski 2018-01-29 16:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-29 16:00:34 dodanie dokumentu
w dniu odwołania lub rozwiązania umowy Maciej Żurkowski 2018-01-29 15:54:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.8.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018. Maciej Żurkowski 2018-01-29 15:49:48 dodanie dokumentu
LII/485/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2018-01-29 12:08:38 edycja dokumentu
Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-25 11:14:06 dodanie dokumentu
Ważne informacje dla przedsiębiorców - JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo) Maciej Żurkowski 2018-01-24 14:00:27 edycja dokumentu
Ważne informacje dla przedsiębiorców - JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo) Maciej Żurkowski 2018-01-24 13:59:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mierzyn. Jacek Paluszak 2018-01-23 09:00:43 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-23 08:47:30 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-23 08:46:19 edycja dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024 Maciej Żurkowski 2018-01-23 08:41:30 dodanie dokumentu
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-23 08:41:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia nabory kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-19 08:24:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2018-01-18 13:50:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-18 13:31:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.5.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-17 13:25:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wycięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni w cm 170, 100, 170, 250, 242, 230, 164, 134, 205, 134, 185, 170, 190 z terenu nieruchomości nr ewid 19, obręb geodezyjny Tuczępy. Drzewa zlokalizowane są wzdłuż drogi publicznej w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Maciej Żurkowski 2018-01-16 11:12:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2018-01-15 16:26:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.7.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-15 15:59:57 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2018-01-15 14:11:40 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-15 13:59:07 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-15 10:39:27 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-15 10:39:09 edycja dokumentu
Zakończenie naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Maciej Żurkowski 2018-01-12 15:27:06 dodanie dokumentu