Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:15:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:14:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Maciej Żurkowski 2018-03-06 09:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 3/06 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2006r. Maciej Żurkowski 2018-03-05 16:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-03-05 10:50:28 dodanie dokumentu
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-03-02 12:07:52 edycja dokumentu
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. Agnieszka Kasińska 2018-03-02 12:00:08 edycja dokumentu
LIV/517/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2018 roku. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:12:38 dodanie dokumentu
LIV/516/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:12:00 dodanie dokumentu
LIV/515/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2018 roku. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:11:27 dodanie dokumentu
LIV/514/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2019 rok. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:10:50 dodanie dokumentu
LIV/513/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:10:23 dodanie dokumentu
LIV/512/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. powołująca doraźną komisję ds. statutowych. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:09:49 dodanie dokumentu
LIV/511/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:09:11 dodanie dokumentu
LIV/510/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:08:38 dodanie dokumentu
LIV/509/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-03-01 14:07:54 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2018-03-01 13:59:48 edycja dokumentu
Jednostki oświatowe Maciej Żurkowski 2018-03-01 13:35:38 edycja dokumentu
Jednostki oświatowe Maciej Żurkowski 2018-03-01 13:34:51 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-03-01 12:45:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników na stanowisko specjalista ds. płac w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-28 08:48:14 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2018-02-26 10:39:20 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2018-02-26 10:39:03 usunięcie dokument
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2018-02-26 10:38:52 usunięcie dokument
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. płac w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-26 07:49:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-22 07:40:33 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kw. 2017r. Maciej Żurkowski 2018-02-22 07:36:33 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2018-02-19 14:20:40 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-02-19 13:31:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym działka nr 136/57 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2018-02-19 11:42:20 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-02-16 15:25:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2018-02-15 09:11:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-02-14 10:55:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-02-14 10:07:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.13.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-02-14 08:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.12.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-02-14 08:31:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - specjalista ds. płac w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-13 14:53:39 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LIII SESJI RMM z dnia 30 stycznia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-02-12 16:51:10 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-02-12 08:58:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Maciej Żurkowski 2018-02-09 11:07:52 dodanie dokumentu