Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-05-16 10:57:36 usunięcie dokument
za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-05-16 10:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-05-16 09:01:04 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem. Maciej Żurkowski 2018-05-14 13:09:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2018-05-11 12:26:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. dowodów osobistych Maciej Żurkowski 2018-05-10 19:07:41 dodanie dokumentu
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 09:46:33 edycja dokumentu
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 09:45:28 edycja dokumentu
LVII/542/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 08:52:11 dodanie dokumentu
LVII/541/2018 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-05-10 08:51:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - strzelnica. Jacek Paluszak 2018-05-08 14:37:07 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-05-07 08:52:25 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-05-04 13:09:34 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-04 07:21:32 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-05-04 07:20:34 edycja dokumentu
Sprawozdania za 2017 r. Maciej Żurkowski 2018-05-02 07:55:21 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-04-30 14:58:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-04-30 14:57:05 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-04-30 13:14:54 edycja dokumentu
LVI/540/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:06:24 dodanie dokumentu
LVI/539/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia i załatwienia skargi oraz przekazania skargi właściwemu organowi. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:56 dodanie dokumentu
LVI/538/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:29 dodanie dokumentu
LVI/537/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:05:05 dodanie dokumentu
LVI/536/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:04:33 dodanie dokumentu
LVI/535/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:03:59 dodanie dokumentu
LVI/534/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania Przebudowa chodnika w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:03:01 dodanie dokumentu
LVI/533/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:02:22 dodanie dokumentu
LVI/532/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-04-30 10:01:41 dodanie dokumentu
Przetarg ZOEiAO: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-04-30 09:13:57 dodanie dokumentu
Sprawozdania Budżetowe za I kwartał 2018 Maciej Żurkowski 2018-04-27 11:51:00 dodanie dokumentu
Postanowienie RKS.6220.3.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 14:01:37 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 10:32:01 usunięcie dokument
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami Maciej Żurkowski 2018-04-26 10:05:28 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) Maciej Żurkowski 2018-04-26 08:35:41 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2018-04-24 13:12:30 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:35:55 edycja dokumentu
KOMISJA ds. STATUTOWYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:35:42 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-04-24 08:18:50 edycja dokumentu
Wykonanie remontu mostku przez Strugę Wartelnik w obrębie geodezyjnym w. Zatom Stary Maciej Żurkowski 2018-04-23 09:44:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-04-20 12:26:19 dodanie dokumentu