Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LXI/563/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:59:15 dodanie dokumentu
LXI/562/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:51 dodanie dokumentu
LXI/561/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerem 127/4 i 1566/2 obręb Międzychód, stanowiących własność Gminy Międzychód na okres 10 lat. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:26 dodanie dokumentu
LXI/560/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:01 dodanie dokumentu
LXI/559/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:57:34 dodanie dokumentu
LXI/558/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim w Łowyniu. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:57:07 dodanie dokumentu
LXI/557/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:56:24 dodanie dokumentu
LXI/556/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:55:48 dodanie dokumentu
LXI/555/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:55:05 dodanie dokumentu
LXI/554/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:50:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.36.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:06:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-05 07:31:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-05 07:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.35.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Arlety Kuczyńskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.34.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Anny Trawińskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.33.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Lucyny Kuski na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:46:39 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-07-03 08:59:54 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-07-03 08:28:58 edycja dokumentu
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-07-02 16:34:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.4.2018 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:46:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.2.2018 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:45:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.16.2017 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:43:39 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-06-29 09:22:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy oraz niektóre inne zarządzenia Maciej Żurkowski 2018-06-29 09:18:22 dodanie dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-06-28 09:18:23 edycja dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-06-28 09:18:14 dodanie dokumentu
ZOEiAO: Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2018-06-26 13:23:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczaonych do zbycia - Łowyń Jacek Paluszak 2018-06-26 09:21:38 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2018-06-25 16:41:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-06-25 13:00:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-06-25 13:00:00 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 1575/4 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-06-22 10:28:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia , działki nr 598/1 oraz 598/3 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-06-22 07:48:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Międzychód. Jacek Paluszak 2018-06-20 15:03:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-06-20 13:08:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-06-20 13:07:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-06-20 13:07:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2018-06-20 13:06:10 usunięcie dokument