Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-08 14:00:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-08 13:59:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-08 13:58:24 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.40.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-12-08 13:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.85.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 Maciej Żurkowski 2017-12-08 11:57:54 dodanie dokumentu
Opinia RIO - projekt WPF Maciej Żurkowski 2017-12-08 07:21:28 dodanie dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2017-12-08 07:21:01 dodanie dokumentu
Opinia RIO - możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-12-08 07:19:39 dodanie dokumentu
Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej Gminy Międzychód na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2017-12-08 07:18:48 edycja dokumentu
Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej Gminy Międzychód na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2017-12-08 07:18:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-12-07 10:39:41 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-12-07 10:39:20 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:27:01 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:26:28 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:25:32 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:24:58 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:24:43 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:23:41 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-12-07 09:22:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.92.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:19:42 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: Inspektor ds oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:17:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-12-06 14:07:10 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2017-12-06 08:23:54 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-12-05 11:19:24 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-12-05 10:47:44 edycja dokumentu
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty: DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD Maciej Żurkowski 2017-12-04 14:38:55 dodanie dokumentu
LI/478/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:46:26 dodanie dokumentu
LI/477/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:45:59 dodanie dokumentu
LI/476/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:45:27 dodanie dokumentu
LI/475/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:44:53 dodanie dokumentu
LI/474/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radgoszcz, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:44:21 dodanie dokumentu
LI/473/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gralewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-12-01 14:43:41 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-11-30 12:10:41 edycja dokumentu
Bankowa obsługa budżetu Gminy Międzychód i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 Maciej Żurkowski 2017-11-30 09:10:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) Maciej Żurkowski 2017-11-29 11:17:57 dodanie dokumentu
Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łowyń Maciej Żurkowski 2017-11-29 10:34:56 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. Jacek Paluszak 2017-11-28 13:17:12 dodanie dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-11-28 11:32:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF, zlokalizowanego na działce nr 356/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2017-11-28 10:21:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzychodzie. Jacek Paluszak 2017-11-27 11:31:07 dodanie dokumentu