Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o przetargu na działkę nr 64/47 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2017-08-22 07:38:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-08-21 15:45:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-08-21 15:19:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Maciej Żurkowski 2017-08-21 15:18:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 Maciej Żurkowski 2017-08-21 15:10:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.48.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020 Maciej Żurkowski 2017-08-21 15:09:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-08-21 14:45:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2017-08-17 14:32:51 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLV SESJI RMM z dnia 10 sierpnia 2017 r Agnieszka Kasińska 2017-08-17 13:19:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). Maciej Żurkowski 2017-08-17 11:47:13 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). Maciej Żurkowski 2017-08-17 11:47:00 dodanie dokumentu
XLV/420/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. Agnieszka Kasińska 2017-08-17 11:21:25 dodanie dokumentu
XLV/419/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-17 11:19:57 edycja dokumentu
XLV/419/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-17 11:19:21 dodanie dokumentu
XLV/418/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2017-08-17 11:18:37 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2017-08-17 07:26:20 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanaej Maciej Żurkowski 2017-08-17 07:25:40 usunięcie dokument
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-08-11 15:17:37 edycja dokumentu
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód - odcinki 2 - 8 Maciej Żurkowski 2017-08-10 09:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-08-10 08:47:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.43.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-08-09 15:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.42.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-08-09 15:05:40 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-08-09 14:09:12 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-08-09 14:09:00 dodanie dokumentu
XLIV/416/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:21:45 edycja dokumentu
XLIV/417/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:21:29 edycja dokumentu
XLIV/416/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:20:08 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-08-09 07:37:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Żurkowski 2017-08-08 13:42:22 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-08-08 11:50:26 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Żurkowski 2017-08-07 14:34:36 edycja dokumentu
Gmina Międzychód: Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2017-08-07 13:27:12 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-08-07 09:25:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej De160/PE, De110/PE, De 90/PE, łączącej miejscowość Głażewo z miejscowością Łowyń, zlokalizowanych w Gminie Międzychód. Maciej Żurkowski 2017-08-04 11:25:32 dodanie dokumentu
Obowiązuje od 23.06.2017 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:13:25 edycja dokumentu
Obowiązuje od 23.06.2017 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:08:18 edycja dokumentu
Obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:06:16 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek nieruchomości obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:04:40 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek leśny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:04:24 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:03:50 edycja dokumentu