Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy). Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:54:49 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322). Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:52:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:49:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-03-10 18:48:43 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-03-09 12:23:35 edycja dokumentu
Dostawa i montaż urządzeń na Place zabaw w miejscowościach (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka), w ramach zadania: ˝Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości˝. Maciej Żurkowski 2016-03-04 16:58:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.15.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Maciej Żurkowski 2016-03-01 10:28:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Administrator ds. Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 15:01:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Administrator ds. Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 15:01:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.8.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:17:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.6.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:16:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:16:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.5.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, soprtu, turystyki i rekreacji w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:15:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.2.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań. Maciej Żurkowski 2016-02-29 13:14:32 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-02-29 10:00:14 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2016-02-29 09:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w UMiG w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.11.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-02-25 10:01:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:12:20 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:10:45 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" Maciej Żurkowski 2016-02-24 13:10:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.10.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji archiwalnej. Maciej Żurkowski 2016-02-24 12:03:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Promocji i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-19 12:21:54 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-16 09:48:37 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-02-10 12:56:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? strefa przemysłowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Głażewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2016-02-10 12:37:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.5.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie kart usług stosowanych w procesie obsługi interesantów w UMiG w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-02 10:30:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.9.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-02-02 10:27:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.12.2016 Burmistrza Międzycodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sparwie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społocznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Maciej Żurkowski 2016-02-02 10:26:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.11.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/15 z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z Budżetu Gminy Międzychód przyznawanych organizacją pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maciej Żurkowski 2016-02-02 10:24:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. promocji i współpracy w Referacie Promocji i Kultury w UMiG w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-02-01 15:24:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-01-28 19:51:44 edycja dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-01-28 19:51:11 edycja dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-01-28 19:49:56 edycja dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 Maciej Żurkowski 2016-01-28 19:49:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.10.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-01-26 11:58:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.8.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-01-26 11:58:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.6.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury. Maciej Żurkowski 2016-01-26 11:57:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Międzychodu ogłasza wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016. Maciej Żurkowski 2016-01-25 10:11:34 dodanie dokumentu