Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu, i zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

                                                                                                                      Międzychód, 28 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

RKS.6140.54.2018

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu, i zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Przedmiot zamówienia:

przyjęcie, zapewnienie miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym Zleceniobiorcy - dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Międzychód, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Podstawę do wykonania powyższej usługi stanowi pisemne zlecenie dokonane przez uprawnionego pracownika

Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, wskazujące konieczność przyjęcia zwierzęcia.

Zleceniobiorca zapewni w szczególności niezbędną powierzchnię, materiały i żywność dla zwierząt w ilościachkoniecznych dla prawidłowego wykonywania powyższych usług.

Miejsce wykonania zamówienia:

Gmina Międzychód

Kryterium wyboru:

100 % cena

Należy przedstawić cenę:

1/za ryczałt miesięczny za gotowość przyjęcia zwierząt,

2/za jedno przyjęte zwierzę do 20 kg - za 1 dzień pobytu,

3/za jedno przyjęte zwierzę powyżej 20 kg - za 1 dzień pobytu.

Miejsce składania oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres:

e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl;

w tytule podać "oferta zwierzęta gospodarskie"

Termin składania oferty:

15.12.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2018 r. poz. 1986)nie stosuje się przepisów

 w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji na podstawie Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie  Miasta i Gminy w Międzychodzie do wartości 30.000euro.

 

Załączniki:

     1. Formularz ofertowy

 

Sporządziła: Iwona Lehmann tel.95 748 8100 wew.336

e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik Zapyt.ofertowe-zwierzęta gospodarskie.doc (DOC, 468KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-11-29 12:01:22 468KB 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 29-11-2018 12:01:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 29-11-2018 12:01:22