Nieruchomości

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działką nr 692 obręb Łowyń. 2018-11-07 11:36:37
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2018-11-06 12:59:04
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na działkę nr 91/10 obręb Bielsko. 2018-11-02 08:44:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2018-10-23 11:04:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia , działka nr 561/8 obręb Mierzyn-Drzewce 2018-10-12 08:16:49
Rozliczenie przetargu działki obręb Łowyń. 2018-10-10 14:41:07
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie 2018-10-03 10:24:47
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/3 obręb Międzychód. 2018-10-02 09:26:50
Informacja o unieważnieniu przetargu 2018-09-13 10:14:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. nr 91/10 Bielsko. 2018-09-04 11:27:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2018-09-04 09:08:06
Rozliczenie przetargu działka nr 1575/4 obręb Międzychód 2018-09-03 08:32:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycci - działka nr 50/1 obręb Zatom Stary 2018-08-30 08:34:08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki w Łowyniu. 2018-08-22 11:37:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2018-07-24 10:26:31
Wykaz nieruchomości przeznaczaonych do zbycia - Łowyń 2018-06-26 09:21:38
Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 1575/4 obręb Międzychód. 2018-06-22 10:28:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia , działki nr 598/1 oraz 598/3 obręb Międzychód. 2018-06-22 07:48:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Międzychód. 2018-06-20 15:03:20
Rozliczenie przetargu działka nr 599/17 obręb Międzychód 2018-06-20 08:35:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2018-06-18 13:41:01
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2018-06-13 09:50:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Bielsko 2018-05-28 09:31:30
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 599/17 obręb Międzychód. 2018-05-16 09:01:04
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie 2018-05-11 12:26:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - strzelnica. 2018-05-08 14:37:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. działka nr 1575/4 obręb Międzychód. 2018-04-16 10:25:27
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na działkę nr 599/17 obręb Międzychód. 2018-03-29 08:55:54
Rozliczenie przetargu działka nr 136/57 obręb Bielsko 2018-03-28 09:07:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, działka nr 287/40 Międzychód 2018-03-21 13:01:44
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2018-03-20 11:24:30
Rozliczenie przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód 2018-03-20 10:33:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal ul. Sienna 5A/2 Międzychód. 2018-03-20 10:01:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2018-03-08 12:34:58
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym działka nr 136/57 obręb Bielsko 2018-02-19 11:42:20
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie 2018-02-15 09:11:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 599/17 obręb Międzychód. 2018-02-14 10:55:58
Ogłoszenie o przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód. 2018-02-14 10:07:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2018-02-02 08:01:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mierzyn. 2018-01-23 09:00:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2018-01-18 13:50:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2018-01-15 16:26:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-01-04 14:28:25
Rozliczenie przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód 2017-12-20 09:24:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-12-19 14:43:37
Rozliczenie przetargu nieograniczonego Łowyń 2017-12-13 08:37:47
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. 2017-12-06 08:23:54
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2017-11-28 13:17:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzychodzie. 2017-11-27 11:31:07
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na działkę nr 599/16 obręb Międzychód. 2017-11-13 09:49:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-11-07 14:44:03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Łowyń 2017-11-07 08:59:21
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na działkę nr 64/47 Bielsko 2017-10-25 09:54:29
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie 2017-10-25 08:32:32
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2017-10-18 08:17:32
Rozliczenie przetargu działka nr 64/47 obręb Bielsko. 2017-10-11 07:50:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 599/16 obręb Międzychód 2017-09-28 11:08:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łowyń 2017-09-26 14:31:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Łowyń. 2017-09-25 10:27:31
Ogłoszenie o II przetargu lokal użytkowy Gralewo. 2017-09-13 12:10:53
Rozliczenie przetargu działka nr 50/1 obręb Zatom Stary. 2017-09-06 08:54:29
Rozliczenie przetargu działka lokal użytkowy Gralewo. 2017-09-06 08:47:45
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 64/47 Bielsko 2017-09-01 10:00:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2017-08-31 08:54:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-08-25 13:34:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-08-24 12:09:53
Informacja o przetargu na działkę nr 64/47 obręb Bielsko 2017-08-22 07:38:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-08-21 14:45:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-07-27 12:43:51
Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na dz. nr 50/1 Zatom Stary 2017-07-26 12:16:27
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w Gralewie 26/3 2017-07-26 09:20:09
Rozliczenie przetargu działka nr 611/2 obręb Mierzyn-Drzewce 2017-07-18 09:39:23
Ogłoszenie o osobach zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego. 2017-07-12 08:37:49
Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 64/47 obręb Bielsko 2017-06-26 09:53:53
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy Gralewo 26/3 2017-06-13 09:42:58
Rozliczenie przetargu na lokal użytkowy 17 Stycznia 115/12 2017-06-13 09:04:01
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym działka nr 611/2 oraz 654/4 Mierzyn 2017-06-12 10:28:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 243/6 oraz 287/12 obręb Międzychód 2017-05-24 09:58:13
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Międzychodzie przy ulicy 17 Stycznia 115. 2017-05-09 07:47:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-05-08 16:39:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-05-05 07:33:45
Rozliczenie przetargu działka nr 50/1 obręb Zatom Stary. 2017-04-28 12:10:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Tuczępy 2017-04-26 07:43:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 64/47 obręb Bielsko 2017-04-25 13:45:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-OTW Mierzyn 2017-04-25 12:11:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-04-19 13:20:54
Rozliczenie przetargu ograniczonego działka nr 1506/8 Międzychód 2017-04-18 10:35:53
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego. 2017-04-12 09:47:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- Zatom Nowy. 2017-04-11 09:28:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2017-04-11 08:31:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-03-28 13:06:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę. 2017-03-28 13:04:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-lokal użytkowy 17 Stycznia 115 2017-03-27 10:50:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. 2017-03-24 08:24:01
Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym działka nr 50/1 obręb Zatom Stary 2017-03-13 12:11:37
Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym działka nr 50/1 obręb Zatom StaryI 2017-03-13 11:42:37
Informacja o nieskutecznym przetargu. 2017-03-09 12:16:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-02-27 16:53:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2017-02-27 16:52:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokale mieszkalne na rzecz najemców Międzychód ul Sienna 2017-02-03 12:07:34
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym działka nr 50/1 obręb Zatom Stary 2017-01-26 08:00:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny na rzecz najemcy Gralewo 26 2017-01-18 11:44:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny na rzecz najemcy Międzychód ul. 17 Stycznia 29/4 2017-01-17 11:20:03
Rozliczenie przetargu działka nr 1506/8 obręb Miedzychód. 2017-01-10 10:38:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-12-29 10:21:00
Informacja o przetargu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2016-12-29 08:36:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-12-22 13:17:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-12-22 13:16:30
Informacja o zakwalifikowaniu się do przetargu ograniczonego. 2016-12-15 13:56:45
Informacja o przetargu z dnia 29 listopada 2016 r. 2016-12-07 09:22:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - działka nr 50/1 obręb Zatom Stary. 2016-12-05 14:02:37
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym działka nr 1506/8 obręb Międzychód 2016-11-24 09:54:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokale mieszkalne na rzecz najemców Gralewo 26 2016-11-17 10:40:05
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na udział w działce nr 530/4 obręb Mierzyn-Drzewce 2016-11-16 09:18:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 617/5 obręb Mierzyn. 2016-11-10 08:43:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-10-24 12:50:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. 2016-10-19 10:42:21
Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu 2016-10-13 09:38:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 556/1 obręb Międzychód. 2016-10-11 11:02:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 1056/8 obręb Międzychód 2016-10-11 10:52:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny na rzecz najemcy Międzychód ul. Kilińskiego 6/2 2016-09-28 10:59:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny na rzecz najemcy Międzychód ul. Kilińskiego 6/4 2016-09-28 10:52:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia udział w działce nr 530/4 obręb Mierzyn-Drzewce.. 2016-09-19 09:52:53
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Gminy Międzychód- strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-14 14:06:37
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na działkę nr 205/21 obręb Międzychód 2016-09-12 08:50:55
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. 2016-09-08 12:46:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców. 2016-08-29 13:50:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy działka nr 205/6 obręb Międzychód 2016-08-29 12:52:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działka nr 243/6 Międzychód, 50/2 Łowyń 2016-08-05 11:25:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 205/21 obręb Międzychód. 2016-07-29 11:41:55
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na działkę nr 586/2 obręb Międzychód 2016-07-26 12:12:28
Ogłoszenie o przetargu dotyczący dzierżawy działki nr 25/1 obręb Bielsko. 2016-07-18 14:39:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-07-11 15:17:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminnych Jednostek Kultury 2016-07-11 11:29:40
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. 2016-07-05 11:38:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. 2016-07-05 11:36:49
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działki nr 25/2, 25/3 oraz 25/4 obręb Głażewo. 2016-07-05 11:23:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 695 obręb Łowyń 2016-06-22 10:04:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany 2016-06-16 09:34:53
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na działkę nr 18/2 obręb Kolno. 2016-06-14 12:41:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 586/2 obręb Międzychód. 2016-06-13 10:54:18
Przetarg na zbędne składniki majątkowe Gminy -trylinka 2016-06-02 12:03:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-05-20 10:05:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 598/1, 598/, oraz 598/3 obręb Międzychód. 2016-05-16 11:51:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki nr 25/2, 25/3 oraz 25/4 obręb Głażewo. 2016-05-16 11:47:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działkę nr 18/2 obręb Kolno. 2016-05-12 10:46:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy 2016-05-10 14:05:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 1506/29 obręb Międzychód. - dokument stracił ważność 2016-04-28 11:35:02
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na działki nr 134/101 oraz 134/102 obręb Bielsko - dokument stracił ważność 2016-04-27 09:49:01