Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługa opracowania dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. dotyczących sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie.

 

 

Międzychód, dnia 2.06.2016 r.

RPK.721.01.2016

zamawiającyGmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Międzychód zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Usługę opracowania dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. dotyczących sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie.

I. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. związanych z budową i wykorzystaniem Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, tworzących spójną i powiązaną ze sobą całość.

Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. związanych z budową i wykorzystaniem Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, która zawierać będzie spójne i zintegrowane dokumenty:

a) niezbędne analizy oraz wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2.WRPO - Kształcenie ogólne - projekty konkursowe;
b) Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pt. "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie" w ramach Poddziałania 9.3.3. WRPO.

Dokumenty muszą zostać opracowane zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w szczególności dla Poddziałania 8.1.2 oraz Poddziałania 9.3.3. W razie konieczności dokonania korekty zapisów każdego z dokumentów wynikłej w trakcie weryfikacji podczas przebiegu Konkursu zostanie dokonana niezbędna aktualizacja dokumentów.

Dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na CD.

II. Termin realizacji zamówienia : 

w zakresie a) do dnia 30 czerwca 2016 r., w zakresie b) do 28 lipca 2016 r.

III. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co wykażą oświadczeniem w formularzu ofertowym i załączeniem kopii referencji z wykonanych zamówień (minimum 1)

- złożą wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej (wymóg wykazania doświadczenia dotyczy co najmniej jednego z podmiotów składających ofertę)

IV. Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

V.    Ofertę  należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód (sekretariat, p. 100) listownie lub osobiście do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.

VI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 13:00.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Tadeusz Wienke, kierownik Ref. Promocji i Kultury tel. 957488118, Wojciech Dyl kierownik Ref. Inwestycji i Infrastruktury tel. 957488136

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.

 

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaŁ1_formularz_ofertowy.doc (DOC, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-02 20:19:45 41.KB 88 razy
2 zał2_wzór_umowy.doc (DOC, 505KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-02 20:20:28 505KB 81 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf (PDF, 358KB) 2016-06-16 14:58:42 358KB 456 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 02-06-2016 20:19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 16-06-2016 14:58:42