Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oceny jakości wód Maciej Żurkowski 2018-12-11 08:07:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.70.2018 Burmistrza Międzychod z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie na OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:56:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego ,,KOLNO III" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego na działce nr 63 w obrębie ewidencyjnym Kolno, gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:53:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego ,,KOLNO III" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego na działce nr 63 w obrębie ewidencyjnym Kolno, gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:53:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego ,,KOLNO III" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego na działce nr 63 w obrębie ewidencyjnym Kolno, gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:52:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 12/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Kolno, gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:49:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu, położonego na terenie zakładu Marmite, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-12-11 07:48:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa Maciej Żurkowski 2018-12-10 08:46:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.72.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2019 Maciej Żurkowski 2018-12-10 08:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.71.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa Maciej Żurkowski 2018-12-10 08:44:59 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:25:57 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:25:41 usunięcie dokument
Zarządzenie nr OG.0050.69.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Kamili Napierały na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 12 grudnia 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:23:48 dodanie dokumentu
OPINIA RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:21:44 dodanie dokumentu
OPINIA RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:21:05 dodanie dokumentu
OPINIA RIO o możliwości sfinansowania deficytu Maciej Żurkowski 2018-12-07 11:20:44 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z I SESJI RMM z dnia 22 listopada 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-12-07 08:41:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000" Maciej Żurkowski 2018-12-05 13:55:28 dodanie dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek nieruchomości obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2018-12-05 08:16:31 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2018-12-05 08:15:09 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek leśny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2018-12-05 08:12:37 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2018-12-05 08:10:44 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2018-12-05 08:10:11 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek MOSTiR sp. z o.o. Maciej Żurkowski 2018-12-05 07:52:18 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Maciej Żurkowski 2018-12-05 07:51:30 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-12-05 07:50:55 dodanie dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-12-05 07:48:41 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-12-05 07:47:11 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania w czystości biur, Sali ślubów, Sali sesyjnej, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-11-30 08:34:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-11-30 08:32:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-11-29 12:08:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2019 roku. Maciej Żurkowski 2018-11-29 12:04:21 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu, i zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. Maciej Żurkowski 2018-11-29 12:01:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odbiorze zwłok zwierzęcych i ich części zwanych potocznie "padliną"na terenie Gminy Międzychód w roku 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-11-29 11:58:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na obsłudze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - produkty lecznicze, wyroby medyczne na terenie Gminy Międzychód w roku 2019 r. Maciej Żurkowski 2018-11-29 11:53:03 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LXVI SESJI RMM z dnia 9 listopada 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-11-29 10:33:17 dodanie dokumentu
I/9/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:12:03 dodanie dokumentu
I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:11:30 dodanie dokumentu
I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:11:07 dodanie dokumentu
I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. Agnieszka Kasińska 2018-11-28 14:10:27 dodanie dokumentu