Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr KJ.120.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2018-01-05 13:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.101.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-01-05 12:01:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jacek Paluszak 2018-01-04 14:28:25 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-04 13:18:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-04 13:01:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:50:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.2.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie naboru na stanowisko strażnika miejskiego Maciej Żurkowski 2018-01-04 12:44:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:38:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:36:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-03 12:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.1.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-01-03 07:36:23 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-01-02 14:36:49 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-02 10:58:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.98.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2018. Maciej Żurkowski 2018-01-02 10:38:11 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-01-02 09:53:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.100.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania zadania publicznego do realizacji przez jednostkę organizacyjną Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:46:05 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:30:21 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:28:26 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:16:40 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-01-02 08:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.94.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:57:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.100.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania zadania publicznego do realizacji przez jednostkę organizacyjną Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:54:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.99.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-01-02 07:51:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: inspektora ds. oświaty Maciej Żurkowski 2017-12-28 22:52:10 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LII SESJI RMM z dnia 19 grudnia 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 13:50:48 dodanie dokumentu
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:05:05 edycja dokumentu
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:04:32 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-12-28 12:03:46 edycja dokumentu
LII/493/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:11:26 dodanie dokumentu
LII/492/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:10:36 dodanie dokumentu
LII/491/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:10:07 dodanie dokumentu
LII/490/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:09:24 dodanie dokumentu
LII/489/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:07:01 dodanie dokumentu
LII/488/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:06:38 edycja dokumentu
LII/488/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:06:16 dodanie dokumentu
LII/487/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 11:03:02 dodanie dokumentu
LII/486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:50:50 edycja dokumentu
LII/486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód". Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:39:55 dodanie dokumentu
LII/485/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2017-12-28 10:39:07 dodanie dokumentu