Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
LIII/494/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-02-02 12:29:17
LIII/495/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-02-02 12:29:54
LIII/496/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2018-02-02 12:30:36
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". 2018-02-02 12:31:32
LIII/498/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". 2018-02-02 12:33:14
LIII/499/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 2018-02-02 12:35:19
LIII/500/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2018-02-02 12:35:51
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. 2018-02-02 12:43:17
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. 2018-02-02 12:44:25
LIII/503/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 2018-02-02 12:45:09
LIII/504/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2018-02-02 12:47:11
LIII/505/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerami 17/1 i 16 obręb Mnichy, stanowiących własność Gminy Międzychód na czas nieoznaczony. 2018-02-02 12:47:57
LIII/506/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. 2018-02-02 12:49:09
LIII/507/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). 2018-02-02 12:49:43
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). 2018-02-02 12:50:21
LIV/509/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-01 14:07:54
LIV/510/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-01 14:08:38
LIV/511/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-03-01 14:09:11
LIV/512/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. powołująca doraźną komisję ds. statutowych. 2018-03-01 14:09:49
LIV/513/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. 2018-03-01 14:10:23
LIV/514/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2019 rok. 2018-03-01 14:10:50
LIV/515/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2018 roku. 2018-03-01 14:11:27
LIV/516/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. 2018-03-01 14:12:00
LIV/517/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2018 roku. 2018-03-01 14:12:38
LV/518/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-30 09:09:19
LV/519/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2018-03-30 09:09:57
LV/520/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-30 09:10:27
LV/521/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-30 09:10:52
LV/522/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-03-30 09:11:19
LV/523/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-30 09:11:52
LV/524/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. 2018-03-30 09:12:36
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. 2018-03-30 09:13:12
LV/526/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/455/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekazania gminnym oświatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd. 2018-03-30 09:13:53
LV/527/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej). 2018-03-30 09:14:25
LV/528/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5). 2018-03-30 09:14:58
LV/529/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. 2018-03-30 09:15:23
LV/530/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. 2018-03-30 09:15:51
LV/531/2018 z dnia 27 marca 2018 r. przekazująca petycję do Burmistrza Międzychodu. 2018-03-30 09:16:27
LVI/532/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-04-30 10:01:41
LVI/533/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-04-30 10:02:22
LVI/534/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania Przebudowa chodnika w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. 2018-04-30 10:03:01
LVI/535/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:03:59
LVI/536/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:04:33
LVI/537/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:05:05
LVI/538/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:05:29
LVI/539/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia i załatwienia skargi oraz przekazania skargi właściwemu organowi. 2018-04-30 10:05:56
LVI/540/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Międzychód. 2018-04-30 10:06:24
LVII/541/2018 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-05-10 08:51:35
LVII/542/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-05-10 08:52:11
LVIII/543/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy gminą Międzychód, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Międzychód 2018-05-17 09:42:25
LIX/544/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-06-04 14:02:12
LIX/545/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-06-04 14:02:53
LIX/546/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-06-04 14:03:48
LIX/547/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. 2018-06-04 14:07:54
LIX/548/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. 2018-06-04 14:08:31
LIX/549/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. 2018-06-04 14:09:08
LIX/550/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/530/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. 2018-06-04 14:13:34
LX/551/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 2018-06-06 14:31:08
LX/552/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-06 14:31:36
LX/553/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód. 2018-06-06 14:32:07
LXI/554/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-07-06 13:50:11
LXI/555/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-07-06 13:55:05
LXI/556/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-07-06 13:55:48
LXI/557/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Międzychód. 2018-07-06 13:56:24
LXI/558/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim w Łowyniu. 2018-07-06 13:57:07
LXI/559/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody. 2018-07-06 13:57:34
LXI/560/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-07-06 13:58:01
LXI/561/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerem 127/4 i 1566/2 obręb Międzychód, stanowiących własność Gminy Międzychód na okres 10 lat. 2018-07-06 13:58:26
LXI/562/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. 2018-07-06 13:58:51
LXI/563/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. 2018-07-06 13:59:15
LXI/564/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. 2018-07-06 13:59:38
LXI/565/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-07-06 14:00:09
LXI/566/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie. 2018-07-06 14:00:38
LXI/567/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. 2018-07-06 14:01:01
LXI/568/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. 2018-07-06 14:01:30
LXII/569/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-07-27 10:30:03
LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-27 10:27:58
LXII/571/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023 2018-07-27 10:25:47
LXII/572/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/454/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości 500m 2018-07-27 10:24:03
LXIII/573/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel gminy Międzychód". 2018-09-03 14:00:17
LXIII/574/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-09-03 15:12:02
LXIII/575/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Międzychód odrębnych obwodów głosowania. 2018-09-03 15:13:01
LXIII/576/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-09-03 15:13:32
LXIII/577/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44). 2018-09-03 15:13:59
LXIII/578/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-09-03 15:15:21
LXIII/579/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-09-03 15:48:36
LXIV/580/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-10-01 14:32:32
LXIV/581/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-10-01 14:33:09
LXIV/582/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-10-01 14:33:38
LXIV/583/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-10-01 14:34:11
LXIV/584/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-10-01 14:34:43
LXIV/585/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-10-01 14:35:19
LXIV/586/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-10-01 14:35:45
LXIV/587/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/319/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzychód. 2018-10-01 14:36:17
LXIV/588/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 2018-10-01 14:36:49
LXIV/589/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód". 2018-10-01 14:37:40
LXIV/590/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Międzychód na lata 2018-2022. 2018-10-01 14:38:25
LXIV/591/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na współdziałanie Gminy Międzychód z Powiatem Międzychodzkim w przedmiocie realizacji celu publicznego z zakresu edukacji i wyrażenia zgody na zawarte w tym zakresie porozumienie. 2018-10-01 14:38:51
LXIV/592/2018 z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/576/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-10-01 14:39:22
LXIV/593/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. 2018-10-01 14:39:53
LXV/594/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-11-05 13:10:55
LXV/595/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzięcielin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-11-05 13:11:26
LXV/596/2018 z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-11-05 13:12:09
LXV/597/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-11-05 13:12:39
LXV/598/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-11-05 13:13:16
LXV/599/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej. 2018-11-05 13:13:44
LXV/600/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 2018-11-05 13:14:11
LXV/601/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 2018-11-05 13:14:45
LXV/602/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 2018-11-05 13:15:24
LXV/603/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-11-05 13:15:54
LXV/604/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 21/2 obr. Tuczępy, Gmina Międzychód. 2018-11-05 13:16:20
LXV/605/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic miasta Międzychód. 2018-11-05 13:17:10
LXV/606/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/313/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulic w miejscowości Międzychód. 2018-11-05 13:17:44
LXV/607/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). 2018-11-05 13:18:11
LXV/608/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2). 2018-11-05 13:19:07
LXV/609/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41). 2018-11-05 13:19:36
LXV/610/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmieniająca statut instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". 2018-11-05 13:20:14
I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:05:43
I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:07:07
I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:08:38
I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:09:14
I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:09:48
I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:10:27
I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:11:07
I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej Międzychodu. 2018-11-28 14:11:30
I/9/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. 2018-11-28 14:12:03
II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-12-14 13:36:43
II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018". 2018-12-14 13:37:25
II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-12-14 13:38:35
III/13/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-12-21 14:10:24
III/14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021. 2018-12-21 14:11:04
III/15/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 2018-12-21 14:11:31
III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. 2018-12-21 14:11:57
III/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. 2018-12-21 14:12:28
III/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 2018-12-21 14:13:04
III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 - 2023. 2018-12-21 14:13:38
III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. 2018-12-21 14:14:24
III/21/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-21 14:15:31
III/22/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-21 14:16:05
III/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 2018-12-21 14:16:42