Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminnych Jednostek Kultury

                                                                                                                                         Międzychód , dnia 11.07.2016 r.

 

                                                                      W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

                              Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami    ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782)    Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia  .

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  K W

Przeznaczenie w planie zagospod.przestrzen. gminy oraz w studium.

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

 

 

1.

Międzychód

381

593 m 2

PO2A/00042812/7

Teren pełniący funkcję usług kultury

1.701.400,00  zł23% + podatek VAT.

42.613,00 zł+ 23% podatek VAT.

Nieodpłatne zbycie na rzecz jednostek kultury

 

---------

 

 

2.

Międzychód

410/3

3937 m 2

PO2A/00042637/6

Teren pełniący funkcję usług kultury

4.463.000,00  zł 23% + podatek VAT.

282.913,00 zł+ 23% podatek VAT.

Nieodpłatne zbycie na rzecz jednostek kultury

 

---------

 

3.

Mniszki

 

13/1

11

10/6

623

1600

24059

PO2A/00037040/6

PO2A/00026632/3

PO2A/00037023/1

 

 

Teren pełniący funkcję usług sportu, rekreacji i turystyki, usługi oświaty.

1.526.500,00 zł + 23% podatek VAT.

165.406,00 zł+ 23% podatek VAT.

Nieodpłatne zbycie na rzecz jednostek kultury

 

---------

4.

Mierzyn

69

70

 

1100

8400

 

PO2A/00018280/1

Teren pełniący funkcję zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, tereny rolne, łąki pastwiska

481.440,00 zł + 23% podatek VAT.

45.309,00 zł+ 23% podatek VAT.

Nieodpłatne zbycie na rzecz jednostek kultury

 

---------

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia 11 lipca  2016 do dnia  01 sierpnia  2016  r. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 22 sierpnia  2016  r. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308 w godzinach 0d 800 do 1500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 11-07-2016 11:29:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 11-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 11-07-2016 11:29:40